15 grudnia o godzinie 11:00 organizujemy w naszej Izbie wspólnie z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości wydarzenie “Śląski Okrągły Stół Przemysłu 4.0”.

Celem wydarzenia jest:

 • określenie potrzeb regionu w obszarze wsparcia dla transformacji cyfrowej sektora przemysłowego i jego otoczenia,
 • zidentyfikowania możliwości adaptacji i wykorzystania instrumentów finansowych i innych środków do wsparcia transformacji cyfrowej sektora przemysłowego oraz jego otoczenia w regionie.

Podczas konferencji chcemy przedstawić ciekawe rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 realizowane przez śląskie podmioty. Wydarzenie będzie miało formę stacjonarną. Przewidywany czas jego trwania to ok. 2 godziny.

Podczas Okrągłego Stołu będzie można wysłuchać kilku wypowiedzi eksperckich, a następnie będzie miała miejsce dyskusja.

Wśród zaproszonych ekspertów znajdują się m.in.:

 • Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. inżynierii środowiska, Główny Instytut Górnictwa
 • Tomasz Brodziak, Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży Kotrak S.A. / Agnieszka Nowak-Motyka, Project Manager Kotrak S.A.
 • Konrad Chebda, Dyrektor operacyjno-technologiczny Sky Vision
 • dr Karol Jędrasiak, Z-ca Dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB
 • Grzegorz Kulawik, Prezes Zarządu EL-LOGIC Sp. z o.o.
 • Grzegorz Krupa, CEO Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o.
 • Aleksandrą Zajusz-Wayda, Zastępca Dyrektora d/s Huba Innowacji Cyfrowej Silesia Smart System
 • Przedstawiciel Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice”
 • Przedstawiciel Politechniki Śląskiej
Najnowsze