Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Znalazłeś się w trudnej sytuacji z powodu pandemii COVID-19? Skorzystaj z finansowania płynnościowego bez względu na branżę w jakiej działasz. Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

 

Fundusz Górnośląski S.A. wznawia przyjmowanie wniosków na Pożyczki Płynnościowe POIR 2. Oferta jest skierowana do przedsiębiorców z terenów województw śląskiego oraz opolskiego. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 10 listopada 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00 i będzie trwało do trzykrotnego przekroczenia dostępnej alokacji.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczki skierowane są do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa śląskiego i opolskiego lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

 

Przeznaczenie

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

Pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki, co oznacza, że przedsiębiorca zobowiązany jest do regularnej spłaty raty kapitałowej bez obowiązku spłaty raty odsetkowej, na którą otrzyma wspomnianą dotację, będącą pomocą publiczną.

 

Pożyczka nie jest obciążona dodatkowymi kosztami – brak opłat i prowizji.

 

Główne parametry pożyczki

 

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

  1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  3. jeżeli Pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Pożyczkobiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej pożyczki należy do Funduszu Górnośląskiego S.A.

 

Kwota pożyczki

 

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich pożyczek ze środków projektu nie może przekroczyć 15 mln złotych.

 

Okres finansowania

 

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.
Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

 

Sposób spłaty

W ratach miesięcznych.

 

Eksperci Centrum Wsparcia MŚP przy RIG w Katowicach pomogą skutecznie złożyć wniosek o pożyczkę. 
Infolinia: 324 324 224, www.centrumwsparciamsp.pl

 

– Oferujemy nie tylko praktyczne wsparcie w wypełnieniu wniosku o pożyczkę. Nasze Centrum Wsparcia MŚP wpisuje się działania tarczy antykryzysowej dla biznesu. Projekt, który powstał dzięki inicjatywie Regionalnej Izbie Gospodarczej ma zadanie bezpłatne doradztwo w wielu obszarach. Już od kwietnia pomagamy firmom poszukującym porad finansowych i marketingowych. Świadczymy konsultacje także w zakresie prawnym, podatkowo-księgowym, restrukturyzacji, nowej organizacji pracy przedsiębiorstwa, szeroko rozumianej komunikacji biznesowej i kadrowej. Staramy się również wspierać przedsiębiorców w zakresie przebranżowienia działalności gospodarczej. Nasi konsultanci czekają na telefon od przedsiębiorców z województwa śląskiego, których firmy ucierpiały na skutek pandemii – podkreśla Kamila Lewandowicz, Dyrektor ds. wsparcia biznesu i pozyskiwania środków unijnych.

 

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

* Koszt połączenia z infolinią to standardowa opłata za połączenie z numerem stacjonarnym wg stawek operatora telefonicznego.

 

Źródło: Fundusz Górnośląski S.A.

 

Dokumenty do pobrania: https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczka-plynnosciowa-poir-2/

Najnowsze