Absolwent Master of Business Administration o profilu Industry 4.0. (MBA Przemysł 4.0.) nabywa szereg interdyscyplinarnych, zaawansowanych kompetencji menedżerskich.

Przekazywana wiedza oparta jest o najnowsze osiągniecia współczesnych dyscyplin: ekonomii i finansów, zarządzania, psychologii, prawa, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wielu innych.

Program MBA Industry 4.0. został przygotowany w oparciu o standardy jednej z 3 najbardziej prestiżowych, światowych akredytacji AMBA (Association of Master of Business Administration), a obecnie poddawany jest akredytacji BGA, co umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu o uznanej, międzynarodowej randze.

 

670 godzin nauki

Poza standardową 550 godzinną ścieżką dydaktyczną menedżerską; absolwent jest zaznajomiony ze wszystkimi technologiami Przemysłu 4.0.:

  1. Technologie przyrostowe,
  2. Cyberbezpieczeństwo,
  3. Autonomiczne roboty,
  4. Poszerzona rzeczywistość,
  5. Przetwarzanie dużych zbiorów danych, chmura obliczeniowa,
  6. Symulacje i wizualizacje procesów,
  7. Modele biznesowe dla Przemysłu 4.0.,
  8. Ocena technologii i produktu.

Ścieżka specjalizacyjna obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym wizyty studyjne w krajowych i zagranicznych firmach oraz spotkania z uznanymi autorytetami. Standard nowatorskich metod uczenia obejmuje także learning by doing, gry menedżerskie, design thinking, case studies i inne interaktywne formy zajęć.

Więcej informacji

Najnowsze