Robert Smoliński - RIG Katowice
En
PHOTO-2024-01-21-15-41-58

Robert Smoliński

Wiceprezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto Studiów
Amerykanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Twórca jednego z pierwszych centrum informacji Komisji Europejskiej
Europe Direct w Częstochowie w 2005 roku. Ekspert RPO Województwa
Śląskiego w latach 2007-2013 w dziedzinie „Ochrona powietrza i
odnawialne źródła energii”.

0d 2010 roku Członek Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji
Emisji. Koordynator wielu programów europejskich dla Polskiej Izby
Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Warszawie.

Fundator Fundacji Alchemia Sportu wspierających młodych adeptów sportu w
siatkówce, lekkiej atletyce, pływaniu i dresażu.

Translate »