Tradycyjnie pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w nowym roku było spotkanie przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, samorządu, polityki i nauki, którzy rozmawiali o planach biznesowych oraz rozwojowych, a także kierunkach działania dla firm na 2023 rok. Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku połączone z otwartym spotkaniem Firm Członkowskich, coroczne wydarzenie w kalendarzu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, odbyło się 30 stycznia br. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

 

Rok 2023 zapowiada się jako czas ogromnych wyzwań, w trakcie którego przedsiębiorcy będą musieli zweryfikować swoje strategie i plany. Wysoka inflacja, wzrost kosztów energii i gazu, znaczące podwyżki płacy minimalnej i składek ZUS oraz wiele zmian prawnych ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców – to tylko niektóre z problemów stojących obecnie przed firmami. Jak się z nimi zmierzyć i wyjść z nich z jak najmniejszym uszczerbkiem? O tym mówiono podczas styczniowego wydarzenia.

 

 

Chcemy się podzielić doświadczeniem i wiedzą, które pozwolą na łatwiejsze przejście tego, co nas czeka w 2023 roku. Na ubiegłorocznym otwarciu prognozowaliśmy wiele problemów, które się ziściły. Liczymy na spojrzenie na nadchodzący czas z większym optymizmem – mówił Prezes RIG Tomasz Zjawiony, witając zgromadzonych gości.

 

Organizator wydarzenia przedstawił plany na nadchodzące miesiące. Warto zwrócić uwagę, że to rok wyborczy dla instytucji samorządu gospodarczego. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zaplanowane na czerwiec br. zadecyduje o najważniejszych zmianach w strategii działania RIG.

 

PLANY i WYDARZENIA RIG na 2023 – czytaj tutaj.

 

Jednym z jej elementem jest budowanie zdrowej świadomości społecznej na temat funkcjonowania kobiet w biznesie, bez dyskryminacji żadnej płci. To zadanie wypełnia projekt Woman Business Hub działający od 2021 roku w ramach RIG.

 

Chcemy zaprosić do współpracy i aktywności w duchu inkluzywności, wymiany doświadczeń i wiedzy. Pod hasłem „Biznes nie ma płci” będzie działać w tym roku – zaznaczała Edyta Kwiatkowska z Woman Business HUB.

 

 

O zaangażowanie i konsolidację środowiska przedsiębiorców apelował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Zrzeszanie się i wspólne działanie to jedyny sposób na to, by rządzący zauważyli i traktowali przedsiębiorców jako grupę tak samo ważną jak rolnicy, nauczyciele, górnicy czy lekarze. Oczekując konkretnych działań na rzecz ich firm, potrzebujemy narzędzi i ułatwień w duchu pięciu zasad biznesu, by bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą – podkreślał Rzecznik Adam Abramowicz.

 

 

Jednym z takich problemów jest konstrukcja systemu ubezpieczeń społecznych, który nie został dostosowany do dochodów przedsiębiorców i sytuacji rynkowej. W związku z tym powstał komitet Ustawy obywatelskiej „Dobrowolny ZUS”. W ciągu trzech miesięcy należy zebrać co najmniej 100 tys. głosów poparcia. Adam Abramowicz prosił o zaangażowanie i pomoc środowiska skupionego wokół RIG.

 

 

W trakcie inauguracji wydarzenia głos zabrał także Marek Gzik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, który zapewniał, że przedsiębiorcy są dla samorządu regionu bardzo ważnym partnerem, a rolą samorządu jest wspieranie i przede wszystkim nie przeszkadzanie podmiotom gospodarczym.

 

Spoglądamy na ten rok jako czas wyzwań i szans. Urząd Marszałkowski będzie organizował wiele spotkań informacyjnych dotyczących popularyzacji programów unijnych. 5,1 mld euro to planowany strumień finansowania z Funduszu Spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Śląskiego. Bez was i środowiska naukowego nie wykorzystamy dobrze i efektywnie tych środków – zapewniał Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

O uruchomieniu potencjału połączonych 41 miast i gmin Metropolii, który jest porównywalny z Warszawą wspominał Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Wdrażamy w życie plany infrastrukturalne. Powstają velostrady, nowe połączenia autobusowe między gminami. Skala działań na rzecz poprawy jakości życia w Metropolii ciągle rośnie, by mieszkańcy chcieli tu mieszkać i pracować – komentował Kazimierz Karolczak.

 

Wiceprezydent Katowic, Bogumił Sobula życzył zgromadzonym, by mieli realny i adekwatny wpływ na rzeczywistość, adekwatny do roli, jaką odgrywają przedsiębiorcy w życiu gospodarczym i społecznym.

 

W Regionalnym Gospodarczym Otwarciu Roku uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu Republiki Serbii w Katowicach. Wcześniej w siedzibie RIG zostało podpisane porozumienie między katowicką Izbą a Regionalną Izbą Gospodarcza w Nisz w Serbii.

 

Podpisaliśmy umowę o współpracy między naszymi izbami. To nie tylko papier, za nią stoją ludzie, członkowie naszych organizacji. Liczę na obopólną współpracę, wymianę rynkową i handlową – podsumowywał Aleksandar Milićević, Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Nisz.

 

 

W części merytorycznej spotkania wystąpił Maciej Samcik. Analityk zjawisk finansowych, ekonomista, publicysta i Redaktor Naczelny portalu „Subiektywnie o finansach” podzielił się z uczestnikami analizą aktualnego stanu w polskiej gospodarce i perspektywami na 2023 w odniesieniu do wpływu czynników z otoczenia globalnego. Zaproszony ekspert próbował odpowiedzieć na trudne pytania: „Co z tą Polską w 2023? Budżet państwa, zadłużenie, inflacja. Jak bronić swoich pieniędzy?”.

 

 

W kolejnym wystąpieniu najważniejsze zmiany prawne w 2023 r. z punktu widzenia przedsiębiorców zaprezentowała Joanna Boroń – Senior Counsel/ Adwokat, Kancelaria KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni.

 

 

Spotkanie podsumowujące rok było także okazją do uhonorowania wielu firm i osób aktywnie działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, specjalne Medale z okazji 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach otrzymali przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, świata nauki, mediów i organizacji wspierających.

 

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć powitania nowych Firm Członkowskich RIG, które niedawno dołączyły do Izby. Reprezentanci kilkunastu przedsiębiorstw odebrali certyfikaty potwierdzające członkostwo w społeczności Izby z rąk Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Marka Gzika, Honorowego Prezesa RIG Tadeusza Donocika i Prezesa Tomasza Zjawionego.

 

 

Kolejne otwarte spotkanie Firm Członkowskich RIG – odbędzie się już 27 lutego. Więcej szczegółów wkrótce!

 

 

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

 

 • Artalis Sp. z o.o.
 • Biuro Rachunkowe „PARTNER” Sp. z o.o
 • DBN Sp. z o.o.
 • GRUPA DE Sp. z o.o.  Sp. k.
 • Kofeina Public Relations Sp. z o.o.
 • KTW. Legal Medaj Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie Prawni Sp. p.
 • MIBENO Sp. z o.o.
 • MJ Pawlak Jakub Pawlak
 • OPTIMA KJ Biuro Usług Księgowych Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo PHU “MEGA-WAG” R. Lewicki Sp. j.
 • SQUADRA MEDICA Sp. z o.o.
 • Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.
 • Wiktor Nowak
 • Zuzanna Popławska Business Advisory
Najnowsze