Konferencja „Internacjonalizacja MŚP – Źródła Finansowania i Inne Formy Wsparcia” była pełna inspirujących prezentacji i dyskusji, które rzuciły nowe światło na strategie ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. Uczestnicy z różnych sektorów biznesowych oraz eksperci z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Banku Gospodarstwa Krajowego, kancelarii prawniczych, firm consultingowych i innych instytucji mieli okazję zgłębić kluczowe aspekty internacjonalizacji.

 

Dariusz Latoszek z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawił kompleksowy proces wyboru perspektywicznego rynku dla przedsiębiorstw, kładąc szczególny nacisk na analizę danych makroekonomicznych oraz specyfikę branży. Podczas jego prezentacji uczestnicy zdobyli wiedzę na temat kluczowych czynników, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wejściu na nowy rynek, w tym dane dotyczące PKB, inflacji, kursów walut i bezrobocia.

 

 

Paweł Koćwin, założyciel firmy consultingowej Argo Navi Dotacje i Eksport Koćwin S.C, podzielił się swoim bogatym doświadczeniem w doradztwie dla firm MŚP, szczegółowo omawiając dostępne dotacje z UE dla firm w 2024 roku. Zwrócił uwagę na istotne zmiany w perspektywie finansowej na lata 2021-2027, które mają za zadanie zapewnić większy dostęp do dofinansowania dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP.

 

Karol Jakubaszek z Banku Gospodarstwa Krajowego omówił finansowe aspekty wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej, wyjaśniając różnorodne instrumenty dostępne dla polskich przedsiębiorstw. Natomiast Tomasz Baron z kancelarii TIGGES Rechtsanwälte omówił aspekty prawne związane z ekspansją firm poza granice Polski, oferując szeroki wachlarz metod wejścia na rynki zagraniczne.

 

Prezentacja Michała Jóźwiaka i Tomasza Tomborowskiego z Ebury Partners skoncentrowała się na prognozowanych zmianach na rynku walutowym i ofercie wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Ponadto, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą Funduszu Górnośląskiego, który angażuje się w szeroko rozumianą ekspansję biznesu i wspiera rozwój unikalnych projektów, takich jak Centrum Internacjonalizacji.

 

 

Wydarzenie nie tylko dostarczyło uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia działalności na rynkach międzynarodowych, ale również stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych. Dziękujemy wszystkim Partnerom za ich wkład i zaangażowanie w organizację tej inspirującej konferencji. Jako instytucja samorządu gospodarczego wspólnie tworzymy przestrzeń do rozwoju i sukcesu polskich przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku – podsumowywała Dagmara Szastak, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 

 

 

 

Oliwia Chmiel

Najnowsze