Aleksandra Wanat – Dyrektor ds. Rozwoju naszej Izby, wzięła udział w posiedzeniu online Zespołu Konsultacyjno-Doradczego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Katowicach, którego odbyło się 17 lutego. Tematem spotkania były zmiany dla przewoźników wprowadzane Pakietem Mobilności.

 

Pakiet Mobilności zmienia znacząco ustawę o transporcie drogowym, ustawę o czasie pracy kierowców oraz kilka innych ustaw. Choć u podstawy zmian leży dostosowanie naszego prawa do unijnych przepisów, to jednak wiele z nich stwarza polskim przewoźnikom wiele problemów.

Obowiązkowy powrót ciężarówki do bazy raz na 8 tygodni czy konieczność jej unieruchomienia na okres 4 dni po wykonaniu określonych operacji kabotażowych to tylko dwa z wielu przykładów nowych obowiązków.

Spore zmiany pojawiły się też w rozliczaniu pracy kierowców wykonujących transport międzynarodowy (kabotaż i cross trade), którzy będą teraz dostawali samą płacę, jaką otrzymałby kierowca zagraniczny w danym kraju Unii Europejskiej. Te i inne zmiany znacząco podniosą koszty funkcjonowania firm, co w konsekwencji przełoży się na wzrost cen usług.

Najnowsze