29 czerwca 2023 r. to kolejna ważna data w historii Izby, tego dnia odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków RIG w Katowicach. Wśród 22 uchwał znalazło się wiele istotnych punktów. Przyjęto nowy Statut Izby. Prezesem na kolejną kadencję – na lata 2023-28 – został wybrany ponownie Tomasz Zjawiony. Stery Przewodniczącej Rady Izby przejęła dr. hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Prof. i Rektor AWSB. Uczestnicy Zgromadzenia poparli kandydatury nowych Członków Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Przewodniczącego Konwentu Seniorów. Zatwierdzono także „Strategię oraz Program Działania na lata 2023-2028”.

 

 

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia, zatwierdzeniu regulaminu i przyjęciu porządku obrad – oficjalnie rozpoczęto spotkanie Członków Izby, podsumowujące ostatnie 5 lat działania RIG.

 

To była specyficzna i trudna pięciolatka, pojawiło się wiele nieprzychylnych, zaskakujących wydarzeń. Mogę śmiało powiedzieć, że dla biznesu były to najgorsze i najtrudniejsze czasy od przełomu lat 80. i 90., czyli okresu transformacji ustrojowej – akcentował Tomasz Zjawiony, Prezes RIG, przedstawiając sprawozdanie z działalności za lata 2018-23.

 

 

Chęć współpracy z Izbą wśród przedsiębiorców stale rośnie. Do RIG przystąpiło w tym czasie prawie 300 firm. Ze względu na stan pandemii zmieniło się i powiększyło porfolio wydarzeń organizowanych przez Izbę. Pojawiło się wiele mniejszych eventów, spotkań branżowych czy webinarów. Zmieniono formułę spotkań członkowskich na otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, po to by poszerzyć możliwość budowania nowych relacji. Strzałem w dziesiątkę był pomysł stworzenia Centrum Wsparcia MŚP w marcu 2020 r., w szczycie lockdownu. Z bezpłatnych porad, m.in. z obszaru pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, marketingu, sprzedaży, podatków, księgowości czy kadr skorzystało ponad 550 firm. Łącznie odbyło się 2650 godzin konsultacji. Izba realizowała w ciągu ostatnich 5 lat aż 11 projektów unijnych, które mają wpływ na rozwijanie kompetencji wśród właścicieli i pracowników firm.

 

Jest takie powiedzenie: jeśli chcesz iść szybko: idź sam, jeśli chcesz zajść daleko: zrób to w zespole. Dziękuję za wsparcie i zaufanie. Za to, że jesteście z nami. Pamiętajcie, że RIG jest domem dla przedsiębiorców – podkreślał Tomasz Zjawiony, dziękując wszystkim, którzy przez ostatnie 5 lat pracowali na rzecz rozwoju instytucji samorządu gospodarczego.

 

 

Szczególne podziękowania skierowano do byłego Premiera RP, Janusza Steinhoffa, który nieprzerwanie od 1998 roku, przez pięć kadencji, był Przewodniczącym Rady Izby.

 

– Właściwie od początku istnienia Izby nas wspierał, także pełniąc funkcję prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ministra gospodarki czy wicepremiera w rządzie prof. Jerzego Buzka. Można powiedzieć, że w sposób całkowicie bezkosztowy otrzymaliśmy ogromną dawkę merytorycznej wiedzy i silnego poparcia. To wszystko upoważnia mnie do nadania Januszowi Steinhoffowi tytułu Honorowego Prezesa, zgodnie ze statutem. Byłoby to wielkim zaszczytem dla naszej instytucji, by swoją obecnością nadal nadawał rangę wydarzeniom izbowym – zaznaczał Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes RIG w Katowicach.

 

Janusz Steinhoff w swoim wystąpieniu nie krył wzruszenia, dziękując wszystkim z którymi miał możliwość współpracy przez 25 lat działań na rzecz rozwoju Izby.

 

Miałem przyjemność nadzorować ten proces, nieskromnie powiem, że nam się to udało. RIG w dalszym ciągu kontynuuje drogę, którą przyjął na siebie w momencie powstania. Izba będzie musiała w coraz większym stopniu zabiegać o interesy przedsiębiorców, takie są obecnie najważniejsze zadania stowarzyszeń przedsiębiorców, co może rodzić konflikty z administracją państwową. Nadal nie ma ustawy o samorządzie gospodarczym, co rozwiązałoby wiele problemów działalności takich instytucji. Niewątpliwie ostatnim punktem dorobku Rady Izby było przygotowanie znowelizowanego statutu. Dokument zakłada kontynuację funkcjonowania Rady, jak i Prezesa. Myślę, że uporządkował szereg istotnych kwestii, m.in. precyzyjnego określenia kompetencji Rady. W nowym projekcie statutu akcentowaliśmy mocno zasady demokracji – wymieniał Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady RIG w Katowicach.

 

 

W kolejnych punktach porządku obrad znalazło się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, której zadaniem była kontrola i opiniowanie działalności finansowej Izby. Udzielono absolutorium dla Prezesa, Przewodniczącego Rady i Dyrektora Generalnego. Zmiany w statucie zreferowała Przewodnicząca Komisji Statutowej, Izabella Żyglicka. Dokument wymagał aktualizacji.

 

Dziś pisze się statuty inaczej, chcieliśmy wyjść naprzeciw współczesnym potrzebom. Chcieliśmy go skrócić do niezbędnych punktów. Chodziło nam o jasne określenie, co może Zgromadzenie jako najwyższa władza izby, co Rada, a co jednoosobowy Zarząd. Wszystkie propozycje zmierzały do tego, by w tej kwestii była pełna jasność – tłumaczyła Mecenas Izabella Żyglicka.

 

Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z dokumentem. Po debacie nad statutem, przyjęciu wniosków formalnych i autopoprawek, został on zatwierdzony stosowną uchwałą. Tadeusz Donocik zgłosił kandydaturę Tomasza Zjawionego na kolejną kadencję Prezesa RIG i dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz na stanowisko Przewodniczącej Rady Izby.

 

Rektor Akademii WSB dała się poznać jako osoba zaangażowana, ciesząca się autorytetem. Współpracę z uczelnią, od lat należącą do grona Członków Izby, można określić jako modelową, perfekcyjnie wpisującą się w triadę „Nauka – biznes – samorząd gospodarczy” – reasumował Honorowy Prezes Izby. Po przeprowadzeniu wyborów przyjęto kandydatury zgłoszone przez Tadeusza Donocika. – Otwieram nowy rozdział w historii Izby, jako pierwsza kobieta na stanowisku Przewodniczącej Rady. Jestem wzruszona i pełna obaw, ponieważ pełnienie tej funkcji po Premierze Januszu Steinhoffie to ogromne wyzwanie. Mam nadzieję, że będzie to czas międzypokoleniowej współpracy, korzystania ze wspólnych doświadczeń i pracy na rzecz pozycji Izby – mówiła dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Prof. i Rektor AWSB

 

 

Uczestnicy Zgromadzenia poparli również kandydatury nowych Członków Rady, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Przewodniczącego Konwentu Seniorów, w osobie Franciszka Buszki. Zatwierdzono „Strategię oraz Program Działania na lata 2023-2028”, przedstawiony przez Prezesa Tomasza Zjawionego.

 

Nie ustajemy w rozwoju. Pracujemy nad dywersyfikacją oferty wydarzeń, z naciskiem na ich branżowość. We wrześniu zorganizujemy po raz pierwszy Europejski Kongres Stalowy Steel 2023. Zapraszamy do dyskusji nad programem 13. Europejskiego Kongresu MŚP, który odbędzie się 25-27 października w Katowicach. Nawiązaliśmy współpracę z Federacją Przedsiębiorców Polskich, by jeszcze mocniej lobbować u strony rządowej za korzystnymi rozwiązaniami dla firm – konkludował Tomasz Zjawiony.

 

Jaga Kolawa

Najnowsze