Marlena Miąsko - RIG Katowice
En

Marlena Miąsko

Wiceprezes,
Zastępca Dyrektora Generalnego
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach 

Menadżer, od 6 lat związana z Izbą, wcześniej jako Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej. Swoje międzynarodowe doświadczenie zdobywała będąc menedżerem międzynarodowych projektów komercyjnych, obejmujących swoim zasięgiem Polskę, Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Czechy, Słowacje, Rosję i Ukrainę oraz pracując w belgijskiej organizacji YES for Europe, w której koordynowała projekty z gałęzi Erasmus+. Pełni funkcję Wiceprezesa europejskiej organizacji przedsiębiorców – European Entrepreneurs CEA-PME. Jako Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach koordynowała pracami dot. wsparcia ekspansji MŚP na rynki zagraniczne, współpracując z zagranicznymi partnerami Izby oraz odpowiadając za tworzenie międzynarodowego obszaru w ramach jednego z większych wydarzeń na świecie dedykowanego MŚP, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Na Otto Friedrich Universität Bamberg zgłębiała literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz nauki o mediach i komunikacji. Z wykształcenia magister filologii germańskiej, naukę kontynuowała na Uniwersytecie Opolskim, gdzie ukończyła studia filologiczne III stopnia.

Translate »