2 kwietnia, już po raz 29. odbyła się Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Kolejny raz nagrodzono wybitnych przedstawicieli samorządów terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorców, reprezentantów świata nauki, kultury, medycyny i polityki.

 

Gala „Laurów” to wyjątkowe wydarzenie w corocznym kalendarzu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która od 1992 roku pielęgnuje tradycję doceniania i przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom za ich wyjątkową publiczną działalność.

 

 

W tym roku wręczenie Laurów odbyło się Czechowicach-Dziedzicach, gdzie mieści się jedna z delegatur Izby. Wydarzenie zostało połączone z wręczeniem wyróżnień przyznawanych przez środowisko czechowickich przedsiębiorców i Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice: „Super firma” i „Czechosław 2020”. Uczestników powitał burmistrz miasta, Marian Błachut.

 

 

Gala jest świętem samorządu gospodarczego i terytorialnego. My samorządowcy doskonale zdajemy sobie sprawę jaką rolę pełnią przedsiębiorcy w funkcjonowaniu naszych gmin. 6 kwietnia obchodzony jest Dzień Przedsiębiorczości. Z tej okazji chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym przedstawicielom biznesu – mówił burmistrz Czechowic-Dziedzic.

 

W wydarzeniu wieli udział przedstawiciele wielu środowisk. Wśród zgromadzonych znaleźli się: europarlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, duchowieństwa, samorządowcy, prezydenci i burmistrzowie, reprezentanci uczelni wyższych, instytucji regionalnych, jak również zaprzyjaźnionych izb gospodarczych.

 

Bardzo się cieszę, że po dwóch latach oczekiwania przyszło nam się spotkać. Widzimy się w wyjątkowej rzeczywistości. Pandemia usiłowała zabić ducha przedsiębiorczości, wydawało się, że to jedno z najgorszych doświadczeń, okazało się, że niestety nie. Za wschodnią granicą w bandycki sposób są mordowani Ukraińcy i niszczone ich domy przez Rosjan. Potrzebujemy wzorców, przewodników i autorytetów, by nasz świat mógł powrócić do normalności. Postaci, które swoim wysiłkiem, kompetencjami oraz doświadczeniem budują dobro i kształtują rzeczywistość i są godne naśladowania. Takie właśnie osoby nagrodzimy w trakcie dzisiejszej Gali – podkreślał Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tomasz Zjawiony.

 

 

Laury Umiejętności i Kompetencji są przyznawane przez Kapitułę, którą tworzą przedstawiciele izb gospodarczych Katowic, Bielska-Białej, Częstochowy, Rybnika i Opola, władz województw śląskiego i opolskiego, reprezentanci środowisk naukowych, kultury i mediów –  laureaci minionych edycji.

 

W gronie tegorocznych laureatów znalazło się 27 osób, firm i instytucji, które zostały nagrodzone w sześciu kategoriach:

 • Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji
 • Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem
 • Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
 • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji
 • Orzeł Piastów Polskich

 

 

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć przedstawicieli środowiska przedsiębiorców. Platynowe Laury w kategorii: Talent, Praca i Charakter odebrała Beata Drzazga, Założycielka i Prezes Firmy BetaMed S.A. z okazji 20-lecia działalności firmy. W kategorii: Zielona Gospodarka wyróżnienie w imieniu Grupy Veolia odebrał dr hab. Krzysztof Zamasz, Prezes Zarządu Veolia Energy Contracting Poland.

 

Złote Laury w kategorii: Kobieta Przedsiębiorcza otrzymała Edyta Przybyłek, Właścicielka Kancelarii Prawnej IURISCO za wykorzystanie zdolności organizacyjnych i menadżerskich do zbudowania prężnie działającej kancelarii prawnej. W kategorii: Nauka i Innowacyjność Złoty Laur przypadł w udziale firmie SBB Energy S.A.

 

 

Złoty Laur w kategorii: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm otrzymał Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Urząd Rzecznika ma już cztery lata. Wygląda na to, jakby opatrzność przewidziała, że nadejdą trudne czasy. Na covidowe kłopoty starałem się być dla przedsiębiorców takim jasnym promieniem. W naszym urzędzie czekała na przedstawicieli firm fachowa pomoc i porady. W obliczu kryzysu w naszym środowisku pojawiła się też solidarność – pomagali prawnicy czy radcy prawni. Prowadząc biznes warto opierać się o takie wartości jak odpowiedzialność, uczciwość czy wzajemne zaufanie – akcentował Adam Abramowicz.

 

 

Nagrodą Specjalną „Orła Piastów Śląskich” zostali uhonorowani m.in. Prezydent Miasta Katowice, dr Marcin Krupa i prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016-20.

Przez 20 lat wrosłem w samorząd, m.in. dlatego, że na swojej drodze spotkałem Prezesa Tadeusza Donocika, który zaraził mnie umiejętnością dawania siebie innym. To nagroda na którą nie zasługuję, ale chętnie przyjmuję, ponieważ to wyróżnienie dla wszystkich środowisk naszego miasta: biznesowego, naukowego, medycznego, kultury i sportu, no i oczywiście dla naszych mieszkańców. Dziękuję również za trud pomocy Ukrainie i Ukraińcom, to był impuls, który trwa. Chylę nisko czoła, wyrażam wdzięczność za to wyróżnienie dla moich kochanych Katowic – mówił dr Marcin Krupa.

 

Dziękuję środowisku skupionemu w RIG w Katowicach za rozumienie roli świata akademickiego i dotychczasową współpracę. Wprowadziliśmy głęboką reformę szkolnictwa wyższego w naszej uczelni, mam nadzieję, że będzie to procentowało. Zadajemy sobie pytanie, jaka przyszłość czeka UŚ? To zależy od tego, jaki będzie świat. W tej chwili mamy świat demokratyczny i autorytarny. Funkcjonowanie będzie wiązało się z wyzwaniami – dzisiaj musimy dążyć do mówienia o prawdzie, myślę tu o odkryciach naukowych. Nie wystarczy tworzyć teorii, ale tych prawd powstałych w oparciu o naukę trzeba bronić. Pojawiają się przecież silne ruchy i organizacje antynaukowe. Obrona tej prawdy jest wyzwaniem dla Uniwersytetu. Drugim jest obrona wolności, tolerancji i godności człowieka. Mam nadzieję, że moja uczelnia sprosta tym wyzwaniom – zaznaczał prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

 

 

W tym roku najważniejsza nagroda – Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji – została wręczona Januszowi Steinhoffowi, wybitnemu ekspertowi i autorytetowi w sprawach gospodarczych, twórcy nowoczesnych rozwiązań funkcjonowania górnictwa węglowego w Polsce. Nagrodę przyznano za całokształt osiągnięć i zaangażowanie w sprawy gospodarcze regionu i całego kraju. Janusz Steinhoff był w latach 1997–2001 ministrem gospodarki, w okresie 2000–2001 wicepremierem, a także posłem na Sejm trzech kadencji.

 

Laudację na cześć Diamentowego Laureata wygłosił prof. Jerzy Buzek, zdobywca Diamentowego Lauru 1998. Poseł do Parlamentu Europejskiego podkreślał, że laureata charakteryzuje organiczna praca bez zważania na tytuły i zaszczyty, starania o dobro wspólne, a także elementarne zrozumienie słów: tradycja, solidarność i racja stanu.

 

Sam nagrodzony w swoim wystąpieniu wspominał okres „Solidarności”, Okrągłego Stołu i pierwszych wyborów do Sejmu Kontraktowego z 1989 roku. Czasy budowy demokratycznego, suwerennego państwa, wejścia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

W tak uroczystym dla mnie dniu, chcę powiedzieć, że to, iż nie popełniłem wielu błędów, zawdzięczam doskonałości moich współpracowników, którym chciałbym serdecznie podziękować. Odbieram tą nagrodę z wielką pokorą, wynikającą z wielkości moich poprzedników. Myślę, że przyszłość Polski będzie efektem naszej roztropności, kontynuacji polityki, którą rozpoczęliśmy na początku lat 90. Będzie w istotnym stopniu zależeć od jakości naszej polityki. Występuję z apelem do współcześnie rządzących, żeby traktowali politykę nie jako cel sam w sobie, tylko jako sposób realizacji swoich marzeń o przyszłości naszej Ojczyzny – apelował Janusz Steinhoff, Laureat Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji.

 

 

Historię Laurów i najsłynniejszych Diamentowych Laureatów wspominał Tadeusz Donocik, Przewodniczący Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji, Prezes RIG-u w latach 1990-2018, a obecnie Honorowy Prezes Izby.

Dzisiaj żyjemy w czasie konfliktu zbrojnego, kiedy to prawdziwy ekumenizm jest darem. Powinniśmy wszyscy wyciągnąć wnioski z tragizmu tej wojny za naszą wschodnią granicą. Nie ma przyszłości dla polskiej gospodarki bez poczucia solidarności i solidaryzmu społeczno-gospodarczego – mówił Tadeusz Donocik, dziękując również za gościnność Czechowicom-Dziedzicom, jej władzom i mieszkańcom, gospodarzowi tegorocznej uroczystości.

 

 

Część artystyczną wydarzenia uświetnił występ Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia w wiązance przebojów Marka Grechuty i Zbigniewa Wodeckiego, a także artystek z Ukrainy, które musiały uciekać z ogarniętego wojną kraju. Tatiana Zrada, Inna i Alona Taranenko, a także 3-letnia Maryjka oraz 9-letni Iwańczyk mieszkają obecnie w Czechowicach-Dziedzicach.

 

 

Laury Umiejętności i Kompetencji są drugim, obok Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, najistotniejszym wydarzeniem organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Kongres odbędzie się w listopadzie 2022 roku po raz dziesiąty. Laury i Kongres łączy wspólne hasło „Nauka – biznes – samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI”. Idea scalania różnych środowisk we wspólnym poszukiwaniu inspiracji, a także wartości, którymi powinniśmy kierować zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym przyświecała XXIX Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji.

 

 

Jubileuszowa, XXX. Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji odbędzie się 20 listopada w siedzibie NOSPR w Katowicach.

 

 

Laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji 2020

 

Diamentowy Laury Umiejętności i Kompetencji

 • Janusz Steinhoff – wybitny ekspert i autorytet w sprawach gospodarczych

 

Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji z Diamentem

 • dr Marian Niemiec – Biskup Diecezjalny Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Katowicach
 • dr n. med. Zygfryd Wawrzynek – wybitny radiolog, pionier ultrasonografii w Polsce
 • Franciszek Pieczka   wybitny aktor teatralny i filmowy
 • Piotr Paleczny – wybitny pianista i pedagog muzyczny

 

Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji

 • Herbert Leopold Gabryś – wybitny ekspert ds. energetyki
 • dr inż. Jerzy Markowski – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
 • KONTAKT SIMON S.A.

 

Orzeł Piastów Śląskich

 • dr hab. Andrzej Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016–2020
 • dr Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Politechnika Śląska w Gliwicach – z okazji 75-lecia Politechniki Śląskiej

 

Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji

 • Beata Drzazga – Prezes Firmy BetaMed S.A. z okazji 20-lecia działalności Firmy
  Kategoria: Talent, Praca i Charakter
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – z okazji 30-lecia działalności Agencji
  Kategoria: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
 • Grupa Veolia
  Kategoria: Zielona Gospodarka
 • Wiesław Pochopień – Prezes Delegatury RIG w Katowicach w
  Czechowicach-Dziedzicach
  Kategoria: Pro Publico Bono
 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – z okazji 30-lecia działalności Fundacji
  Kategoria: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna
 • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Kategoria: Menedżer, lider społeczno-gospodarczy

 

 

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji

 • Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  Kategoria: Osoba lub Instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm
 • dr n. med. Rafał Stefan Wnuk – wybitny internista, nefrolog
  Kategoria: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna
 • Tomasz Golis – Prezes Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach
  Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy
 • dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  Kategoria: Menedżer, lider społeczno-gospodarczy
 • Fundacja Giesche
  Kategoria: Symbol zmian
 • Krzysztof Lewandowski – I Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze
  Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy
 • Edyta Przybyłek – Właścicielka Kancelarii Prawnej IURISCO
  Kategoria: Kobieta Przedsiębiorcza
 • Fundacja TVS
  Kategoria: Pro Publico Bono
 • dr hab. n. med. Ryszard Bachowski – wybitny kardiochirurg
  Kategoria: Medycyna i Inżynieria Biomedyczna
 • SBB Energy S.A.
  Kategoria: Nauka i Innowacyjność

 

 

 

XXIX KAPITUŁA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

 

TADEUSZ DONOCIK
Przewodniczący Kapituły
Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „PRO-SILESIA”

Laureat Kryształowego Lauru 2012

 

TADEUSZ BIEDZKI
Konsul Honorowy Łotwy

Pisarz, Podróżnik

Laureat Złotego Lauru 1994

 

FRANCISZEK BUSZKA
Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa O/Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice

Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru 2014

 

JAKUB CHEŁSTOWSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

HENRYK GALWAS

Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

 

ZBIGNIEW GIELECIAK

Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Laureat Platynowego Lauru 2009

 

JAN HOPPE
Przewodniczący Konwentu Nestorów RIG w Katowicach
Laureat Złotego Lauru 1994, Laureat Platynowego Lauru 2014

 

Prof. zw. dr hab. JANUSZ JANECZEK

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008

Wiceprzewodniczący Konfederacji Rektorów w latach 2016-2018

Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki

Laureat Platynowego Lauru 2017

 

JAN KLIMEK

Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Laureat Kryształowego Lauru 2017

 

DARIUSZ KOŁACZ
Prezes Zarządu Polska Press Sp. z o.o. Oddział Śląsk

 

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK

Wojewoda Śląski w latach 2007-2014
Laureat Platynowego Lauru 2011

 

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK

Prezydent Miasta Zabrze

Laureatka Złotego Lauru 2007, Laureatka Kryształowego Lauru 2014

 

WIKTOR PAWLIK

Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Laureat Kryształowego Lauru 2017

 

TADEUSZ SZYMANEK
Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

Laureat Złotego Lauru 2014

 

JANUSZ TARGOSZ
Prezes Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru 2014

 

PIOTR USZOK

Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014

Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013

 

JAROSŁAW WIECZOREK

Wojewoda Śląski

 

MACIEJ WOJCIECHOWSKI

Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP Katowice

 

Prof. dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ

Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii SUM w latach 1990- 2012

Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2006 oraz

Kryształowego Lauru 2018

 

TOMASZ ZJAWIONY

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Laureat Złotego Lauru 2012

 

ANDRZEJ ŻYLAK

Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu

Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2012,

Laureat Kryształowego Lauru 2016

Najnowsze