23 listopada br. w trakcie spotkania Firm Członkowskich RIG w Katowicach kancelaria JGA Doradztwo Podatkowe – Partner wydarzenia, przedstawił najważniejsze zmiany w podatkach, jakie niesie dla przedsiębiorców Polski Ład. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w większości od stycznia 2022 r.

 

Chcemy przybliżyć rozwiązania wprowadzone przez Polski Ład, który dla wielu przedsiębiorców jest problematyczny i budzi spore wątpliwości. Jako instytucja samorządu gospodarczego wnosiliśmy uwagi do pakietu przepisów, braliśmy udział w spotkaniach z przedstawicielami rządu i apelowaliśmy o zmiany. Mamy obowiązek, być głosem przedsiębiorców – mówił Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

W czasie otwarcia spotkania Prezes Zjawiony przypomniał o działaniach RIG i narzędziach oferowanych przez izbę, która obecnie duży nacisk kładzie na współpracę międzynarodową.

 

– Mamy  podpisanych 100 umów z partnerami na całym świecie. Udało nam się też pozyskać nowe, międzynarodowe projekty unijne: Raising Awareness on effective Waste Management (partnerami są: Polska, Portugalia, Bułgaria, Hiszpania, Turcja, Węgry) oraz TecoFashion (partnerzy: Grecja, Włochy, Hiszpania, Polska) – wymieniał Tomasz Zjawiony.

 

W 2020 r., dzięki współpracy z Miastem Katowice, powstał również cykl bezpłatnych szkoleń dla firm z Katowic – Katowicka Akademia Digital Marketingu i Katowicka Akademia Rozwoju Przedsiębiorcy. Szkolenia z różnych obszarów wiedzy, prowadzone przez ekspertów specjalizujących się w danym temacie, pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy oraz dopasowanie się do zmieniającej się, pandemicznej rzeczywistości.

 

W ramach Izby powołano też przewodniczących trzech nowych komisji. W trakcie spotkania wręczono nominację Przewodniczącemu Komisji ds. Technologii Medycznych MedTech – Marcinowi Sprawce i Damianowi Kuberze, który przewodniczy Komisji ds. Własności Intelektualnej.

 

Kancelaria JGA Doradztwo Podatkowe, która niedawno dołączyła do grona Firm Członkowskich, specjalizuje się w temacie Polskiego Ładu. Doświadczeni eksperci kancelarii w trakcie prelekcji syntetycznie podsumowali najważniejsze zmiany, które dotyczą przedsiębiorców w aspekcie podatkowym. W zakresie PIT i obciążeń osobistych, CIT, zmian wspólnych dla PIT i CIT, zmian w VAT, porozumienia inwestycyjnego, w zakresie ulg podatkowych, w ustawie o rachunkowości oraz w Kodeksie Karnym Skarbowym.

 

Jako kancelaria analizujemy rozwiązania Polskiego Ładu. Cały czas poszukujemy tego, jakie niebezpieczeństwa niosą te przepisy, ale i też tego, co dobrego przynoszą. Osobiście skłaniam się ku tezie, że gdyby nasze władze dały przedsiębiorcom więcej czasu na zapoznanie się z nimi, zmiany nie miałyby tak negatywnego wydźwięku. To prawie 300-stronicowy dokument, rozmiar reformy jest rewolucyjny – mówił Jarosław Wiśniewski, Prezes JGA Doradztwo Podatkowe.

 

Na pewno wynika z nich, że uszczelnienie systemu będzie postępować, a informatyzacja kontaktu z fiskusem będzie przez niego przejmowana. Od 1 stycznie nie będzie można prowadzić papierowych ewidencji podatkowych. Każda faktura będzie widoczna w systemie. Faktura strukturyzowana stanie się nową postacią dotychczasowej faktury sprzedaży. Pojawią się też ograniczenia dotyczące przepływu gotówki, limit w operacjach na linii przedsiębiorca osoba prywatna – wyjaśniał Marcin Piątek, Partner JGA Doradztwo Podatkowe.

 

Oprócz części praktycznej, poświęconej zmianom w podatkach, w trakcie spotkania nie mogło zabraknąć networkingu, a także powitania nowych firm członkowskich. Przedstawiciele 7 przedsiębiorstw odebrali pamiątkowe certyfikaty, z rąk Prezesa Tomasza Zjawionego i Wiceprezesa Janusza Dramskiego, potwierdzające członkostwo w RIG w Katowicach.

 

Prezentacja, która była omawiana na spotkaniu – Polski_lad_JGA_Doradztwo_Prawne

 

Partner Wydarzenia: JGA Doradztwo Podatkowe.

Najnowsze