Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizuje projekt pilotażowy „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorców poprzez zatrudnienie  Kobiet 60+ oraz Mężczyzn 65+.

 

Zainteresowani Pracodawcy będą mogli skorzystać ze wsparcia finansowego oferowanego w ramach dwóch innowacyjnych instrumentów:

 

PREMII SENIORALNEJ – w wysokości 9 000,00 zł., która będzie wypłacana pracodawcy przez 6 miesięcy po 1 500,00 zł w przypadku zatrudnienia beneficjentów  projektu w wymiarze co najmniej ½ etatu.

Dodatkowo przewidziane jest także wsparcie w postaci jednomiesięcznej premii wdrożeniowej w wysokości 500zł dla pracownika, który będzie sprawował opiekę nad nowozatrudnionym seniorem i wdrażał go w nowe obowiązki.

 

PREMII ADAPTACYJNEJ – w wysokości 9.000,00 zł., która zostanie udzielona 10 pracodawcom w okresie  3 miesięcy po 3 000, 00 zł, jako dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionej osoby bezrobotnej do 30 r.ż zarejestrowanej w PUP Katowicach, skierowanej przez urząd do wykonywania obowiązków zawodowych w miejsce pracownika przechodzącego w firmie na emeryturę. W okresie pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia, pracownik przechodzący na emeryturę będzie wdrażał do realizacji swojego zakresu obowiązków nowozatrudnionego pracownika.

 

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, ul. Pośpiecha 14

Tel. 32 47 98 567

e-mail: aktywnysenior@pup.katowice.pl

 

 

Najnowsze