Zmiany w systemie podatkowym i ich wpływ na sytuację przedsiębiorców, perspektywy rozwoju gospodarki, wyzwania klimatyczne Europejskiego Zielonego Ładu oraz plany inwestycyjne w regionie – to główne tematy Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku. Coroczne wydarzenie w kalendarzu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, odbyło się 27 stycznia br. w biurowcu .KTW I w formule stacjonarnej i online.

 

 

  • Tradycyjnie pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w nowym roku było spotkanie przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, samorządu, polityki i nauki, którzy rozmawiali o planach biznesowych oraz rozwojowych, a także kierunkach działania dla przedsiębiorców na 2022 rok.

 

  • Jednym z głównych poruszanych zagadnień były problemy i niejasności związane z największymi zmianami w państwowych daninach od lat – Polskim Ładem. 
  • Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku odbyło się w siedzibie TDJ – Firmy Członkowskiej RIG.
  • Zapis wideo z wydarzenia można zobaczyć na Facebooku RIG w Katowicach: TUTAJ.

 

 

Minione 12 miesięcy to trudny bagaż doświadczeń związanych z ciężkim czasem wychodzenia z pandemii, ale i też powrót do większej normalności i przewidywalności działań biznesowych. Obecnie środowiska gospodarcze poszukują wskazówek dotyczących kierunków planowania swoich działań i relacji z innymi podmiotami – w związku ze skutkami epidemii, zmianami w trendach konsumenckich i sposobach zarządzania firmami, a przede wszystkim merytorycznego wsparcia przy implementacji zasad Polskiego Ładu – rewolucji podatkowej, dotykającej przede wszystkim właścicieli firm. W odpowiedzi na te oczekiwania, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przygotowała wydarzenie, które ma na celu przybliżyć stan i rokowania polskiej gospodarki, przedstawić plany i prognozy wybranych instytucji na najbliżej 12 miesięcy, pokazać najtrudniejsze wyzwania i wytyczyć drogi do rozwiązania problemów.

 

Jako instytucja samorządu gospodarczego czujemy się potrzebni, szczególnie w trudnych czasach. Wspólnym działaniem, przy pomocy ekspertów, jesteśmy w stanie zrobić więcej. Dzięki istniejącemu od dwóch lat Centrum Wsparcia MŚP, staramy się kontaktować Państwa ze specjalistami, którzy mogą rozwiązać bieżące problemy, pomóc pozyskać dotacje i inne formy wsparcia finansowego dla działalności firmy – mówił Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

W trakcie powitania zaproszonych gości Prezes Izby przedstawił kalendarz wydarzeń RIG planowanych na 2022 r. i  propozycje wspólnych działań. W ramach Międzynarodowego Departamentu Współpracy RIG pojawiły się cztery nowe projekty. Powołano również trzy nowe komisje: ds. gospodarki wodorowej, własności intelektualnej i technologii medycznych. Wzmocniony został również Zarząd Izby. W trakcie wydarzenia wręczono nominacje dwóm nowym Wiceprezesom RIG: Mariuszowi Flakowi i Jarosławowi Kołodziejczykowi. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach w 2022 r. będą organizowane spotkania i konsultacje na rzecz dobrych relacji na linii biznes – administracja skarbowa.

 

 

O zagrożeniach wpływających na konkurencyjność polskiej gospodarki i braku strategii związanej z krajową energetyką mówił prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Galopująca inflacja, rosnące ceny energii, zagrożenie bezpieczeństwa w systemie NATO – z tymi tematami trzeba się mierzyć w 2022 roku. Należy też pamiętać o kryzysie klimatycznym. Dlatego unijny pakiet „Fit for 55” (dojścia do celów klimatycznych) to wyzwanie, które należy podjąć dla przyszłych pokoleń, które chcą żyć w czystym środowisku naturalnym. Przy tym trzeba pamiętać o realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

 

Temat prawie dwuletnich doświadczeń w walce z pandemią przedstawił Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podnosił problem braku wypłaty rekompensat dla kliku branż – fitness, hotele, restauracje, które były dotknięte lockdownem w ubiegłym roku. Rzecznik mówił również o trudnej sytuacji związanej z podwyżką gazu. Wiele firm dokonało modernizacji i przeszły na ten model ogrzewania i produkcji. Niestety, mimo odwołań ustawa osłonowa przed wzrostem cen gazu nie obejmie sektora MŚP.

 

Jednym z głównych zadań Rzecznika jest opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej. Tak było w przypadku wprowadzania programu Polski Ład.

 

Rada Przedsiębiorców działająca przy Rzeczniku była przeciwna zwiększaniu obciążeń dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy. Uważamy, że do doskonałe narzędzi przynoszące korzyści, zarówno podatnikom, jak i budżetowi państwa. Warto podkreślić, że jego wprowadzenie spowodowało wzrost wpływów do budżetu w ciągu pięciu lat o 100 proc. Walczyliśmy, żeby tak zostało. Zebraliśmy ponad 55 tys. podpisów w tej sprawie, również dzięki pomocy RIG w Katowicach. Niestety, uzyskaliśmy połowiczne efekty – składka dla podatników liniowych ostała zmieniona z 9 na 4,9 proc. i doszła ulga dla kasy średniej. Generalnie realizacja Polskiego Ładu w praktyce to ogromne zawirowania, które będą tylko się powiększać. Autor tego rozwiązania nie rozumie jak działa gospodarka – podkreślał Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

O bieżących i długofalowych skutkach wprowadzenie Polskiego Ładu mówił prof. dr hab. Adam Mariański. Jego zdaniem wprowadzono rozwiązania, a raczej rewolucja, doprowadziły do totalnego chaosu i dezinformacji, w ostatecznym rozrachunku do niesprawiedliwości podatkowej w zależności od wykonywanej profesji, wypchnięcia grupy ekspertów na samozatrudnienie, zamiast zachęcić do zawierania stosunku pracy i zwiększenia szarej strefy oraz sądowych sporów dotyczących tego ustawodawstwa, które będą ciągnąć się latami. Jednym z długofalowych skutków będzie też spadek wpływów podatkowych do samorządów i centralizacja zadań należących do tej pory do samorządności terytorialnej.

 

– Czeka nas trudny rok. Mamy do czynienia z rażącymi zaniedbaniami legislacyjnymi, a nie da się już zawiesić Polskiego Ładu. Należy zgromadzić grono ekspertów, którzy pracują w podatkach i poddać rozwiązania szerokim, bardzo szczegółowym konsultacjom społecznym. To nie jest przyjazny system gospodarczy, niszczymy przedsiębiorczość i fundamenty polskiej gospodarki – akcentował prof. dr hab. Adam Mariański, Prezes Polskiego Instytutu Analiz Prawno-Ekonomicznych.

 

Wydarzenie odbyło się w gościnnych progach siedziby Firmy Członkowskiej RIG – TDJ. To inwestycyjna, rodzinna firma działająca na Śląsku od ponad 40 lat, zarządzająca kilkoma spółkami, m.in. FAMUR S.A. Adam Toborek, Partner Zarządzający w TDJ Equity przedstawił w trakcie konferencji pięć kluczowych wyzwań dla firm w 2022 roku. Wśród których znalazły się: inflacja, wzrost cen surowców i energii, zmiany w łańcuchach dostaw (trend w stronę regionalizacji), walka o talent (zmiana modeli biznesowych firm i branż, rola cyfryzacji i popyt na pracowników z branży IT), dekarbonizacja (transformacja energetyczna).

 

To będzie rok głębokich zmian i rok, w którym będziemy tworzyć jako przedsiębiorcy nowy porządek – zaznaczał Adam Toborek, Partner Zarządzający w TDJ Equity, współorganizator Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku.

 

 

Dr Marcin Lis z Akademii WSB sygnalizował w swoim wystąpieniu, że prognozy i wskaźniki rozwoju gospodarczego na 2022 r. są raczej optymistyczne. Mamy tendencję zwyżkową produktu brutto i wartości dodanej brutto (cen bieżących). Planowane jest PKB na poziomie 4,7 proc, prognozowany jest spadek cen. W poziomie eksportu i importu widać tendencję spadkową, jak również w nakładach inwestycyjnych. Konieczne będzie poszukiwanie pracowników posiadających kompetencje przyszłości.

 

– Mamy gospodarkę w procesie ogromnych zmian. W 2020 roku zmierzyliśmy się z wielowymiarowym kryzysem determinowanym przez globalne zagrożenie epidemiczne, w następnym roku mieliśmy odbicie gospodarki i wzrost PKB o 5,7 proc., wzrost w zakresie produkcji przemysłowej, eksportu i sprzedaży detalicznej. W 2022 wyzwaniem będzie podtrzymanie wzrostu gospodarczego w warunkach niepewności wewnętrznej i geopolitycznej, z inflacją rosnącymi cenami surowców i zaburzonych łańcuchów dostaw – wymieniał dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem,  Akademia WSB.

 

 

Na Regionalnym Gospodarczym Otwarciu Roku nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządu. O planach inwestycyjnych i narzędziach wsparcia przedsiębiorców przez Miasto Katowice w 2022 roku opowiadał Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów UM Katowice. Jednym z zadań jest wzmocnienie brandu Katowic jako miejsca do inwestycji i organizowania wydarzeń z sektora MICE, jak również kontynuowanie polityki Smart City, a także kreowanie Strefy Innowacji.

 

 

Szeroką współpracę z RIG w Katowicach i przedsiębiorcami deklarował Henryk Borczyk z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który zaprezentował plany Metropolii na ten rok.

 

Większość wydatków w naszym budżecie skierujemy na organizację transportu publicznego, na bieżącą obsługę i programy takiej jak „Jedziemy na prąd”. Dzięki niemu pojawią się 32 nowe autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą do ładownia. Cieszymy się, że sprawdza się system szybkiej informacji na przystankach. Będziemy się angażować w organizację targów i eventów promocyjnych. Uczestniczymy w projekcie HUB-u dronowego. Zajmujemy się tematem budowy spalarni śmieci i programem odpadów ściekowych. Nie zapominamy o problemach demograficznych i osobach starszych. Jako samorządowcy stoimy blisko ludziargumentował Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Zarządu GZM Metropolii.

 

 

W ramach Gospodarczego Regionalnego Otwarcia Roku nie zabrakło sesji networkingu przy poczęstunku. Organizatorzy przygotowali dla chętnych niespodziankę – niepowtarzalną okazję zobaczenia panoramy Katowic z 30. piętra nowo powstałego biurowca .KTW II.

 

JK

 

Najnowsze