Józef Piętoń, dyrektor Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego opowiada o pozycji banku w międzynarodowym ratingu ESG (dbałości o środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny), efektach programu gwarancji Biznesmax, jako wsparcia dla polskich firm z sektora MŚP w pozyskiwaniu środków na inwestycje i rozwój, a także zaangażowaniu na rzecz pomocy Ukrainie.

 

 

 

 

Rok 2023 zaczął się dla Banku Gospodarstwa Krajowego kolejnym sukcesem, tym razem o wymiarze międzynarodowym. Uzyskaliście rating ESG na poziomie „2” (w skali 1-5, gdzie „1” oznacza ocenę najlepszą), przyznany przez agencję ratingową Sustainable Fitch. Co doceniła agencja?

 

Sustainable Fitch w uzasadnieniu oceny podkreślił, że „wkład w zrównoważony rozwój, funkcjonowanie społeczności i międzynarodową działalność biznesową stanowi kluczową część strategii banku na lata 2021-2025, która określa także zobowiązanie do zintensyfikowania wsparcia dla inwestycji finansowych w gospodarce niskowęglowej”. Ponadto, agencja pozytywnie oceniła ekspozycję BGK na ochronę zdrowia, mieszkalnictwo, działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz jednostki samorządowe i spółki komunalne. Sustainable Fitch docenił także aktualizację polityk należytej staranności ESG przez BGK na rok 2023, które m.in. określają zobowiązania banku w zakresie monitorowania ryzyka ESG kontrahentów. Łączna ocena dla BGK wyniosła 63/100 pkt.

 

Czy działania z zakresu ESG są ważnym elementem strategii biznesowej banku?

 

Działania z zakresu ESG są integralnym elementem naszej strategii biznesowej na lata 2021-2025. Prace nad wdrożeniem podejścia do zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju trwały w BGK od dwóch lat. W ich efekcie od 1 stycznia działa w banku Komitet ESG, powołano także Głównego lidera ESG, w randze członka zarządu, oraz liderów poszczególnych obszarów – środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego. Warto podkreślić, że model definiowany jako zrównoważony rozwój został wdrożony w zasady funkcjonowania banku i objął między innymi takie obszary jak HR, procedury zakupowe czy zarządzanie rozwojem banku. Bardzo dobry rating przyznany przez agencję Sustainable Fitch to dla nas nie tylko ogromna satysfakcja, ale również mobilizacja do dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

A w jaki sposób działania BGK wspierają przedsiębiorców? Za nimi trudny czas pandemii, a obecnie trwający kryzys na rynku energii i inflacja spowodowana wojną za naszą wschodnią granicą, nie ułatwiają prowadzenia działalności gospodarczej…

 

Nasze programy pomocowe cały czas są dostępne na preferencyjnych warunkach. Chodzi głównie o programy gwarancyjne. Specjalne warunki Gwarancji de minimis obowiązują do końca czerwca, Gwarancje udzielane przez BGK z Funduszu Gwarancji Kryzysowych będą dostępne do końca 2023 roku. To gwarancja płynnościowa i na inwestycje oraz gwarancja spłaty limitów faktoringowych. Także do końca roku obowiązują specjalne warunki gwarancji Biznesmax.

 

Na czym polega wsparcie w postaci gwarancji Biznesmax?

 

Gwarancja pomaga przedsiębiorcom finansować inwestycje w rozwój. Gwarancje zabezpieczają spłatę kredytu w banku kredytującym, dzięki czemu kredyt może być udzielony na lepszych warunkach. Przedsiębiorca może też otrzymać dopłatę do oprocentowana kredytu objętego gwarancją.

 

Jak wynika z raportu „Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją raport z badania 2022” to działa i firmy, które skorzystały z tego wsparcia znacznie częściej doświadczały poprawy sytuacji finansowej i umacniały pozycję rynkową…

 

Dokładnie tak! Beneficjenci gwarancji Biznesmax niemal pięciokrotnie częściej niż ogół MŚP deklarują, że w ciągu roku przed badaniem rozwinęli eksport, poprawili swoją sytuację finansową oraz zwiększali zatrudnienie, a czterokrotnie częściej wskazują na poprawę swojej sytuacji rynkowej. Przedsiębiorcy korzystający z tego wsparcia inwestowali czterokrotnie częściej niż przeciętna firma z sektora MŚP. Inwestycje te dziewięciokrotnie częściej miały charakter innowacyjny. Co trzecia inwestycja zrealizowana przez beneficjentów gwarancji Biznesmax miała w ich ocenie pozytywny wpływ na środowisko.

 

Program działa już od kilku lat, jakie w tym czasie przyniósł efekty?

 

Program gwarancji Biznesmax działa od końca 2017 roku. Od tego czasu gwarancje Biznesmax pomogły zabezpieczyć kredyty o wartości 6,1 mld złotych. Z tego wsparcia skorzystało blisko 1,5 tys. przedsiębiorstw.

Dzięki programowi, polskie firmy mogą inwestować i rozwijać innowacje nawet w czasie poważnych turbulencji gospodarczych, z którymi dziś mierzymy się w związku ze skutkami pandemii oraz wojny w Ukrainie.

Przedsiębiorcy mogą znaleźć informacje o tym programie na naszej stronie internetowej www.bgk.pl. Przedsiębiorców zapraszamy też do siedziby Regionu Śląskiego BGK w Katowicach, gdzie możemy bezpośrednio porozmawiać o potrzebach i możliwych formach wsparcia.

 

 

Właściwie zaraz po rosyjskim ataku na Ukrainę, Bank Gospodarstwa Krajowego zaangażował się w pomoc i założył specjalne konto w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU). Jak obecnie wygląda pomoc i wsparcie dla naszych sąsiadów?

 

W rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego w Jasionce pod Rzeszowem zorganizowaliśmy koncert charytatywny pod hasłem „Stay Together. Nie Bądź Obojętny”, Wydarzenie, transmitowane w polskich i ukraińskich mediach oraz w internecie, przyciągnęło ponad 8,5 mln widzów. Podczas koncertu można było wpłacać pieniądze właśnie na specjalnie utworzone konto Narodowego Banku Ukrainy. Na scenie wystąpiły razem polskie i ukraińskie gwiazdy, m.in.: Kuba Badach, Kayah, Jamala, Julia Belei. Koncertem „Stay Together. Nie bądź obojętny” chcieliśmy przypomnieć, że wojna trwa i nadal potrzeba wspólnego działania i solidarności, żeby ją zakończyć. Poprzez ten koncert chcieliśmy również podziękować wszystkim tym, którzy na różne sposoby wspierają ukraiński naród i zachęcić do dalszej pomocy.

 

Solidarność to ważne słowo w kontekście pomocy ofiarom wojny…

 

Długofalowe wsparcie ukraińskich uchodźców umożliwia m.in. Pakiet Solidarnościowy EBI, z którego BGK korzysta w formie finansowania dłużnego jakim jest emisja obligacji. Zgodnie z umową pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i BGK w grudniu ubiegłego roku ruszyła emisja drugiej transzy obligacji BGK objętych przez EBI w Pakiecie Solidarnościowym. Pakiet Solidarnościowy to wsparcie dla krajów UE, aby zaradzić skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę. Do Polski, jako zasilenie Funduszu Pomocy z Pakietu Solidarnościowego, trafi aż 2 mld euro w formie objęcia obligacji BGK przez EBI. Łączna kwota, która już zasiliła Fundusz Pomocy to 1,2 mld euro. Te środki trafiają do gmin, regionów i podmiotów publicznych, które przyjmują i organizują integrację ukraińskich uchodźców w Polsce. Jesteśmy największym krajem pod względem liczby przyjętych uchodźców i wydatków na ich utrzymanie, to ogromne koszty. Środki pożyczone z Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwolą na kontynuowanie tej pomocy.

 

Dzięki trójstronnej współpracy na linii – Komisja Europejska, BGK i ukraiński KredoBank – ruszyła również możliwość pomocy dla przedsiębiorców z Ukrainy. Na czym polega to działanie?

 

W styczniu podpisaliśmy trójstronne porozumienie z ukraińskim KredoBankiem i KE, które pozwoli na stworzenie rozwiązania gwarancyjnego, pozwalającego ukraińskiemu bankowi udzielać finansowania dla firm w najbardziej zagrożonych regionach. KE przeznacza 10 mln euro na zabezpieczenie przez BGK akcji kredytowej KredoBanku dla firm działających na terenie Ukrainy. Działanie umożliwi dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – głównie w sektorze rolnym, przemyśle i produkcji rolno-spożywczej. To mechanizm gwarancyjny podobny do tego, który BGK opracował dla polskich przedsiębiorstw 10 lat temu. Pierwszy etap projektu zakłada 10 mln euro pomocy w formie gwarancji zabezpieczających kredyt – natomiast całkowita wartość programu wyniesie do 20 mln euro.

 

Rozmawiała Jaga Kolawa

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

 

Wywiad ukazał się w marcowym wydaniu kwartalnika „Business HUB”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze