Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy 3W rozwija współpracę z polskimi firmami, które prowadzą działalność w obszarze wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Do świata 3W dołącza pięć firm: Food4Future Technologies, Nanoseen, Smart Nanotechnologies, Ścieki Polskie oraz WTT. Współpraca będzie koncentrować się na upowszechnianiu idei 3W, w szczególności przez współdziałanie zespołów eksperckich i inicjowanie projektów w organizacjach i instytucjach związanych z wodą, technologiami wodorowymi i węglowymi.

 

3W to zapoczątkowana w 2021 roku inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, która wspiera świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie wody, wodoru i węgla stosowanych m.in. w przemyśle, energetyce czy medycynie. Inicjatywa 3W jest sposobem na przejście do gospodarki zeroemisyjnej przez zastosowanie technologii związanych z wodą, wodorem i węglem pierwiastkowym. Według BGK to wokół nich biznes, nauka, administracja i społeczeństwo powinny budować strategię zielonej przemiany, dzięki której polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna i innowacyjna. Wśród spółek, z którymi BKG podpisał w obszarze 3W pierwsze listy intencyjne znalazły się: Food4Future Technologies, Nanoseen, Smart Nanotechnologies, Ścieki Polskie oraz WTT SA. Nowoczesne rozwiązania, nad którymi pracują te firmy przybliżą Polskę do osiągnięcia lepszej, bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej gospodarki.

 

W Banku Gospodarstwa Krajowego dostrzegliśmy, jaki potencjał tkwi w trzech kluczowych zasobach: wodzie, wodorze i węglu. Zaczęliśmy od konsolidowania środowiska i docierania do potencjalnych interesariuszy z wiadomością, że jesteśmy gotowi – mówiąc obrazowo – do otwarcia parasola nad projektami z obszaru 3W. Z przedstawicielami biznesu wspólne cele przypieczętowaliśmy właśnie podpisaniem listów intencyjnych – mówi Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych BGK.

 

 

Woda – źródło życia 

 

To cenny zasób, którym trzeba w przemyślany sposób zarządzać, szczególnie w sytuacji gwałtownie zmieniającego się klimatu. Branża spożywcza przoduje, jeśli chodzi o ilość wody wykorzystywanej w produkcji. Food4Future Technologies – jeden z sygnatariuszy listów intencyjnych, pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwolą na produkcję żywności w systemach o zamkniętym obiegu wody, czyli takich, w których zużycie wody ograniczone jest do minimum. Ponadto Food4Future Technologies buduje farmę akwaponiczną, która w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem jest znacznie wydajniejsza. Może zredukować zużycie wody nawet do 90%!

 

Inne oblicze wody 

 

Wyzwania wokół wody dotyczą nie tylko jej niedoboru czy rozbudowy systemu retencjonowania, ale także monitorowania i kontrolowania nieczystości płynnych. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń wód, poza ściekami przemysłowymi, są ścieki komunalne. Pod koniec zeszłego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym wskazuje, że ponad 90% ścieków ze zbiorników bezodpływowych trafiło do środowiska nieoczyszczone. Kolejna współpracująca z BGK spółka – Ścieki Polskie wykorzystała potencjał cyfryzacji i stworzyła oprogramowanie do monitorowania drogi ścieków od domu do samej oczyszczalni. Opracowane przez Ścieki Polskie oprogramowanie wykorzystywane jest nie tylko przez firmy asenizacyjne i zwykłych użytkowników domowych, ale przede wszystkich przez gminy, na których spoczywa ustawowy obowiązek nadzorowania procesu obiegu nieczystości płynnych.

 

Wodór, czyli paliwo przyszłości 

 

Zmiany klimatu wymagają także inwestycji w nowoczesne i odnawialne źródła energii – stąd w inicjatywie 3W znalazł się wodór – nazywany paliwem przyszłości. Szczególnie istotny dla ochrony środowiska jest ten zielony, zeroemisyjny. Jak go pozyskiwać? Spółka WTT SA opracowała technologię ZEWE, która umożliwia całkowitą eliminację odpadów. Rozwiązanie jest o tyle przełomowe, że z odpadów pozyskuje się naprawdę duże ilości tego pierwiastka. Z jednej tony można odzyskać nawet 100 kg wodoru!

 

Węgiel ratunkiem dla świata? 

 

Idea 3W konsekwentnie odczarowuje ten pierwiastek i pokazuje go w świetle nowoczesnych technologii węglowych. Przykładem jest Nanoseen – następna spółka, która weszła do świata 3W. Jej nanomembrany do oczyszczania i odsalania wody są pierwszym na świecie rozwiązaniem, które może pomóc zakończyć kryzys wodny na naszej planecie. Do funkcjonowania nie potrzebują ani dodatkowej energii, ani ciśnienia, wystarczy siła grawitacji. Nanoseen w swoich projektach wykorzystuje różnego rodzaju nanomateriały węglowe.

Te znane są również kolejnemu partnerowi 3W – Smart Nanotechnologies. To firma, która wykorzystuje potencjał m.in. grafenu, fulerenów czy nanorurek. Te ostatnie znajdują się w bardzo lekkich i wytrzymałych kompozytach konstrukcyjnych, które mają właściwości absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne. Są też częścią biosensorów zintegrowanych z odzieżą, które monitorują funkcje życiowe obłożnie chorych pacjentów i mają szansę zrewolucjonizować opiekę medyczną w przyszłości.

 

 

Inicjatywa 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na  3  kluczowych substancjach, które są  fundamentem życia na  ziemi: Wodzie, Wodorze i  Węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i  administracji w  rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma  za  zadanie budować i  integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.

 

www.idea3w.org

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.

 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze