Premier Gruzji, były polski ambasador w USA, wybitny trener piłkarski – laureatami jednej z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w południowej Polsce – Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W czasie jubileuszowej, 30. edycji tej nagrody Diamentowe, Kryształowe, Platynowe i Złote Laury wręczono trzydziestce wybitnych osobowości ze świata polityki, samorządu, biznesu, nauki i sportu.  

 

 

 

Jubileuszowa uroczystość – odbyła się 20 listopada w katowickiej Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Gala wręczenia nagród miała szczególny wymiar. Tę jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych w województwie śląskim wręczono po raz trzydziesty, w 30. rocznicę założenia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Trzydzieści lat temu zaczęliśmy bardzo skromnie. W wąskim gronie działaczy RIG postanowiliśmy wyróżnić wybitne osoby, którzy swą działalnością gospodarzą, kulturalną i społeczną dokonali istotnych rzeczy dla dobra naszego kraju i jego mieszkańców  – wspomina Tadeusz Donocik, honorowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

 

 

Po trzech dekadach historia Laurów, to historia pisana złotymi zgłoskami dokonań laureatów. Wystarczy wymienić nazwiska: Vaclava Havla, Tadeusza Mazowieckiego, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego, Jana Pawła II, Jose Manuela Barroso, Andrzeja Wajdy, Leszka Balcerowicza czy Krzysztofa Zanussiego, by wiedzieć jak zaszczytne grono tworzą nagrodzeni w minionych edycjach.

 

Co roku nabieramy pewności, że w naszym otoczeniu są ludzie niezwykli, wybitni, zdolni do podejmowania najtrudniejszych wyzwań i działania aktywnie na rzecz wspólnego dobra – podkreślał Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

 

 

 

31 nagród na 30-lecie Izby

 

W tym roku, roku jubileuszu Kapituła nagrody przyznała 31 Laurów Umiejętności i Kompetencji: dwa – Diamentowe, dwa – Kryształowe z Diamentem, sześć – Kryształowych, 10 – Platynowych i 11 – Złotych.

Najwyższe, Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymali: premier Gruzji, Irakli Garibaszwili oraz były ambasador RP w USA – Jerzy Koźmiński.

 

 

Ze względu na napiętą sytuację międzynarodową, gruziński polityk nie mógł przylecieć do Katowic, ale skierował do uczestników gali podziękowanie.

 

It is my honor, to receive the Diamond Laurel award and stand among those already awarded honorable persons whose merits in terms of the formation of United Europe as well as contributions to peace, stability, and prosperity in the world are invaluable. Today Georgia is standing at the same path as Poland has already gone through before 1 may 2004. The June 23th decision was a truly historical moment for our nation. Recognizing European perspective for Georgia is an unprecedented milestone, which opens new opportunities and sets new standards in our relations. The realistic prospect of the EU membership is a strong motivation for our country and its citizens – mówił  Premier Gruzji, Laureat Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji.

 

Gruzińskim rządem Irakli Garibaszwili kieruje od półtora roku. Ten 40-letni polityk premierem jest już drugi raz – wcześniej stał na czele rządu w latach 2013-2015. Wielkie polityczne i międzynarodowe doświadczenie, służbę Rzeczpospolitej Polskiej doceniono w przypadku Jerzego Koźmińskiego, byłego ambasadora RP w Waszyngtonie w latach 1994-2000, czyli w czasach, gdy Polska – z sukcesem – starała się o przyjęcie do NATO. Były ambasador i były wiceminister spraw zagranicznych od ponad 20 lat zarządza Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 

Polska jest w NATO, ceniona i bezpieczna. Jestem przekonany Ekscelencjo, Panie Ambasadorze, że dla współczesnego patrioty nie może być większej satysfakcji niż świadomość, w jak znaczącym stopniu właśnie Pan do tego, obecnego członkostwa w NATO się przyczynił i jak to jest obecnie ważne dla nas w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji i jej dążenia do podporządkowania swoim interesom Państw stanowiących niegdyś układ satelitarny – mówił podczas laudacji Tadeusz Donocik, Honorowy Prezes RIG w Katowicach.

 

 

Podróżnik i wybitny rzemieślnik

 

Statuetki Kryształowych Laurów Umiejętności i Kompetencji z Diamentem powędrowały do rąk pisarza i podróżnika, Konsula Honorowego Łotwy – Tadeusza Biedzkiego i prof. Jana Klimka, prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Pochodzącego z Rudy Śląskiej – Tadeusza Biedzkiego nagrodzono za „całokształt jego osiągnięć literackich, reporterskie książki o Górnym Śląsku, literaturę podróżniczą i historyczno-sensacyjną”.

W stuleciu działalności Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości Diamentowym Laurem doceniono jej prezesa – prof. Klimka za wieloletnie zaangażowanie w sprawy rzemiosła, kształcenia zawodowego w 75 różnych rzemieślniczych specjalizacjach, niestrudzone kreowanie pozytywnego wizerunku śląskiego i polskiego rzemieślnika na międzynarodowej arenie, a także realizację, wspólnie z RIG, projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

 

 

 

Kryształy, kryształy…

 

W gronie nagrodzonych Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji znaleźli się:

– dr Marcin Krupa – prezydent Katowic – za  dynamiczny, nowoczesny i zrównoważony rozwój miasta, odpowiedzialną politykę inwestycyjną i skuteczne zachęcanie inwestorów do lokowania kapitału w mieście, kreowanie wizerunku miasta jako ośrodka przemysłowego, stwarzającego równocześnie wiele możliwości do aktywnego spędzania czasu wolnego;

– prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki  – wybitny specjalista chirurgii ogólnej, za: pełną pasji i poświęcenia pracę lekarską, cierpliwość, otwartość oraz szczególną postawę w stosunku do pacjentów oraz współpracowników, wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych metod diagnostyki i leczenia;

– Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA zarządzające dynamicznie rozwijającym się portem regionalnym Katowice Airport – lidera segmentu przewozów towarowych wśród polskich lotnisk regionalnych,

– burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut – za wieloletnią pracę na rzecz lokalnego samorządu, racjonalne zarządzanie miastem i dbałość o jego zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturalnym i aktywne wsłuchiwanie się w potrzeby obywateli oraz prospołeczną postawę;

– dr inż. Henryk Stabla – prezes Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. za: zbudowanie prężnej spółki produkującej maszyny i urządzenia oraz świadczącej usługi w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, zaangażowanie w budowę kluczowych dla Śląska i Zagłębia obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodno-ściekowej i energetyki, m.in. tuneli w Katowicach i Gliwicach, Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach czy Stadionu Śląskiego w Chorzowie, a także działalność prospołeczną;

– firma Kontakt-Simon S.A. z okazji 100-lecia działalności, za tradycję, bogaty dorobek oraz wieloletnią obecność na rynku. zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej, pionierskie technologie i rozwiązania w produkcji wyrobów osprzętu elektroinstalacyjnego.

 

 

Członkowie Kapituły XXX Laurów Umiejętności i Kompetencji przyznali również 10 Platynowych i 11 Złotych nagród, między innymi: trenerowi Antoniemu Piechniczkowi, dr. Januszowi Michałkowi, prezesowi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, firmom SBB Energy S.A., ECOL Sp. z o.o. i EPO-TRACK LOGISTICS S.A., FOTON Sp. z o.o. Sp. K. i Catering Arts Ewelina Czajka, a także Radiu Katowice S.A. i Fundacji Śląskie Anioły.

 

Dwie Perły w Koronie

 

Z okazji 30-lecia Laurów przyznano specjalne nagrody: Perły w Koronie RP. Nazwa nagrody nawiązuje do twórczości wybitnego śląskiego reżysera Kazimierza Kutza. Statuetki autorstwa Bogumiła Burzyńskiego wręczono: europosłowi, byłemu premierowi Polski i przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzemu Buzkowi i byłemu wicepremierowi, byłemu ministrowi gospodarki, przewodniczącemu Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach – dr. Januszowi Steinhoffowi.

 

Statuetki Orłów Piastów Śląskich wręczono: prezydent Zabrza – Małgorzacie Mańce-Szulik (m. in. za konsekwencję w decyzjach wspierających rozwój gospodarczy miasta, medycyny, nauki i innowacji w mieście oraz umiejętne wykorzystanie poprzemysłowego dziedzictwa Zabrza i rozwój turystyki poprzemysłowej), rektorowi Politechniki Śląskiej – prof. Andrzejowi Karbownikowi (m. in. za budowanie mostów pomiędzy nauką a biznesem, pracę naukową oraz wieloletnie starania na rzecz restrukturyzacji gospodarczej woj. śląskiego) oraz przewodniczącemu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Kazimierzowi Karolczakowi (za tworzenie przyjaznej mieszkańcom, dobrze skomunikowanej, innowacyjnej i nowoczesnej metropolii, budowę gospodarki stawiającej na wiedzę oraz rozwój transportu publicznego opartego na idei zrównoważonej mobilności miejskiej).

 

RIG nagrodzony!

 

Miłym akcentem jubileuszowej gali było przyznanie katowickiemu RIG najwyższej możliwej odznaczenia „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.  W imieniu dostojnej jubilatki od Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców odebrali ją prezesi katowickiej Izby: Tomasz Zjawiony i Tadeusz Donocik.

Na sukces Izby pracowało przez te 30 lat bardzo wiele osób, jednak nie byłoby nas tutaj, a w zasadzie nie byłoby też Izby, gdyby nie jej założyciel i wieloletni Prezes, a obecnie Honorowy Prezes Tadeusz Donocik. Panie Prezesieproszę przyjąć od nas wszystkich ogromne podziękowania – podkreślał Tomasz Zjawiony.

 

Krajowa Izba Gospodarcza przyznała dwie Złote Odznaki KIG. Otrzymały je: Beata Drzazga, prezes zarządu Betamed S.A., dziekan Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej w Katowicach oraz Tytularna Wiceprezes Izby i Aleksandra Wanat, dyrektor ds. rozwoju Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

 

Jubileuszową galę Laurów Umiejętności i Kompetencji zwieńczył wyjątkowy koncert „My Affair with James Bond” światowej sławy amerykańskiej wokalistki Karen Edwards z zespołem i z towarzyszeniem muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była to muzyczna uczta i zarazem podróż po najbardziej znanych motywach i utworach z filmów o Agencie 007 Jamesie Bondzie, który w tym roku obchodzi swoje, jakże symboliczne 60-lecie, czyli tyle ile – wspólnie mają – Regionalna Izba Gospodarcza i jej Laury!

 

 

Fot. Rafał Klimkiewicz

 

Pełna lista Laureatów XXX Laurów Umiejętności i Kompetencji

Najnowsze