W trzecim numerze magazynu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można przeczytać m.in. o tym: jak poprawić błąd we wniosku, kiedy zleceniobiorca otrzyma świadczenie postojowe, kto może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

WAŻNE!!!

Od 7 maja br. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniono:

  • nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:
  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
  • nowe wnioski dla osób ubiegających się o:
  • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Szczegółowe informacje:

pdf

ZUS dla Biznesu nr 3_2020.pdf

www.zus.pl

Najnowsze