Zmarł Jan Hoppe, działacz samorządu gospodarczego, zasłużony dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Laureat Złotego i Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji.

 

 

 

                                                                Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

                                                                                                      Śp.

                                                                                                 Jana Hoppe

 

 

Wieloletniego pracownika przemysłu hutniczego, Prezesa Zarządu MTK sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu RIG w Katowicach w latach 1995–2006 oraz I Wiceprzewodniczącego Rady RIG w Katowicach, Członka Honorowego Izby, od 2014 r. Przewodniczącego Konwentu Nestorów RIG w Katowicach, Laureata Złotego Lauru 1994 i Platynowego Lauru 2014 za działania na rzecz rozwoju regionu i jego gospodarki oraz owocną pracę społeczną w RIG w Katowicach.

 

 

 

Jego olbrzymi wkład we wspieranie środowiska przedsiębiorców i rozwój Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zachowamy na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

 

                             

                                                  Najbliższym składamy wyrazy ogromnego żalu i współczucia

                                                                  w  imieniu całej społeczności
                                                  Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

     

                                                             Tomasz Zjawiony
                                                                    Prezes
                                                        Dyrektor Generalny

                                             Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

                                                           Tadeusz Donocik

                                                               Honorowy Prezes

                                        Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

                                                           Janusz Steinhoff

                                                       Przewodniczący Rady

                                   Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

Pogrzeb śp. Jana Hoppego odbędzie się w środę, 24 sierpnia br. o godz.10.00 w Chorzowie, w kościele pw. Ducha Świętego ul. Dąbrowskiego 104.

Najnowsze