13 -20 marca w Gliwicach odbyła się 29. edycja Inżynierskich Targów Pracy, Przedsiębiorczości Technologii i Dostępności, która została zorganizowana w wersji hybrydowej i stacjonarnej.

 

 

 

 

Zrealizowanym celem wydarzenia było umożliwienie kontaktu przedsiębiorstw oraz organizacji z ich potencjalnymi pracownikami, stażystami i praktykantami, a jednocześnie studentami i absolwentami Politechniki Śląskiej. Targi przyczyniły się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim, do propagowania innowacji technologicznych i naukowych, a także do wzrostu zainteresowania pracodawców działaniami uczelni oraz rozwojem przedsiębiorczości akademickiej. Targi to również informacja o możliwościach rozwoju zawodowego na rynku pracy oraz ofercie organizacji udzielających wsparcia osobom młodym, niezbędna do podejmowana podejmowanych przez maturzystów trafnych decyzji o wyborze dopasowanej do ich preferencji i możliwości ścieżki edukacyjnej.

 

 

Infrastruktura targowa i oferta wystawców uwzględniały potrzeby osób wymagających szczególnego wsparcia, ułatwiając osobom z niepełnosprawnościami nawiązanie kontaktów zawodowych oraz pozyskanie dedykowanych informacji dotyczących możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych. Na odwiedzających halę targową czekali asystenci ułatwiający sprawne poruszanie się po terenie; materiały video publikowane z transkrypcją. Zbudowane zostały również stanowiska z pętlą indukcyjną, umożliwiające prowadzenie rozmów z osobami niedosłyszącymi.

 

 

Organizatorem targów była Politechnika Śląska, koordynatorami w uczelni: Biuro Karier Studenckich, Samorząd Studencki, Centrum Wolontariatu oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Z wirtualnej platformy Targów Pracy w dniach 14 -18 marca skorzystało ok. 8 400 odwiedzających. 20 marca na terenie Hali „Nowej” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach pojawiło się 10 500 uczestników  – w tym studenci, absolwenci oraz pracownicy naukowi, a także uczniowie szkół średnich stojący przed decyzją o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Liczba wystawców: 120.

 

Strona internetowa: ZOBACZ TUTAJ.

Wirtualna platforma: TUTAJ.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat honorowy nad wydarzeniem.

Najnowsze