O ofercie studiów podyplomowych, cyfryzacji procesu edukacyjnego i kierunkach, które cieszą się największym zainteresowaniem mówi dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB.

 

Jak wygląda obecnie system kształcenia w Akademii WSB, czy pandemia wywarła duży wpływ na organizację studiów?

Pandemia zmusiła każdą uczelnię do podjęcia szybkich działań w zakresie cyfryzacji procesu dydaktycznego i procesów administracyjnych. Te doświadczenia na bieżąco wykorzystujemy w projektowaniu i prowadzeniu dydaktyki, a w kolejnych latach również będziemy korzystać z tych doświadczeń. Łączymy kształcenie stacjonarne z kształceniem synchronicznym w postaci transmisji zajęć w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji do webinarów oraz wirtualnych laboratoriów oraz kształceniem asynchronicznym – w postaci prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej. Uruchomiliśmy też, jeden z pierwszych w Polsce na tak szeroką skalę, system wirtualnych laboratoriów komputerowych, umożliwiających studentowi dostęp do każdego specjalistycznego oprogramowania, bez względu na to, gdzie się znajduje.

 

Niektórzy twierdzą, iż ostatni czas spowodował, że wiele osób odkłada decyzję o dalszym kształceniu na czas większej stabilizacji i pewności. Czy podobnie jest w Akademii WSB?

Nie odnotowaliśmy spadku zainteresowania naszymi studiami. Trwająca pandemia, owszem zmieniła wcześniejsze funkcjonowanie Uczelni, ale otworzyła przed nami wiele nowych możliwości, jak np. studia online. To bardzo wygodne rozwiązanie dla wielu osób. Widać to szczególnie w przypadku studiów MBA, ACCA i kierunków podyplomowych. Jednym z częstych wyborów jest kierunek Executive MBA prowadzony w partnerstwie z prestiżową uczelnią Webster Uniwersity. To studia przygotowane z myślą o menadżerach i kadrze zarządzającej, poszukujących praktycznych rozwiązań z obszaru budowania i realizacji strategii firmy. W ramach studiów Słuchacze uczestniczą w bezpłatnym badaniu PRISM. To oparte na najnowszych osiągnięciach neurologii narzędzie przeznaczone do identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy. W partnerstwie z EY Academy of Business (dawniej Ernst&Young) prowadzimy studia Master of Business Administration oraz ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym. Ukończenie studiów MBA jest jednym z wymogów uprawniających do zasiadania w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Oznacza to, że absolwenci studiów są zwolnieni z konieczności zdawania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. Z kolei dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA, co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie uznawanych na całym świecie.

 

Co jeszcze przyciąga chętnych do Akademii WSB oprócz możliwości studiowania online?

Przede wszystkim atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych, dające konkretne i twarde umiejętności, które absolwent może od razu wykorzystać na rynku pracy, bez względu na swoje poprzednie wykształcenie i doświadczenie. To między innymi: Kadry i płace w praktyce, w ramach których absolwenci otrzymują m.in. certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia, Płatnik i Enova; HR Business Partner, prowadzone w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem HR Business Partner i przygotowujące do funkcji niezależnego partnera wspierającego biznes od strony spraw personalnych, Zarządzanie projektami, w ramach których słuchacze uczestniczą w dwóch akredytowanych kursach PRINCE2 Foundation oraz Practitioner przygotowujące do certyfikacji. Dużym zainteresowaniem cieszą się także takie kierunki, jak: Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzone w partnerstwie z TUV Nord Polska, w ramach których istnieje też możliwość uzyskania uprawnień Inspektora ochrony przeciwpożarowej, Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor Ochrony Danych – studia organizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, organizowane wspólnie z TUV Nord Polska oraz Netology czy Data Scientist – Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych, w ramach których słuchacze pracują w oparciu o najnowsze oprogramowanie-SQL Server. Każdego roku wiele osób wybiera również takie kierunki, jak: Rachunkowość i finanse, Akademia Lean Management, Psychologia przywództwa, Akademia Profesjonalnego Coachingu, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych czy Zarządzanie kapitałem ludzkim.

 

Uruchomiliście Państwo również studia MBA w ochronie zdrowia. Co było przesłanką do tego działania?

To program, który jest niezwykle aktualny. Efektywne zarządzenie w ochronie zdrowia jest kluczowym zagadnieniem, szczególnie w czasie trwającej pandemii. Studia MBA w ochronie zdrowia realizowane są w partnerstwie z EY Academy of Business i pod patronatem Śląskiej Izby Lekarskiej. Absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia w Akademii WSB może być zwolniony z państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego. Ponadto kierunku mogą otrzymać też dodatkowe certyfikaty, w tym „Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska”.

 

Rozmawiała Jaga Kolawa

 

Wywiad ukazał się w marcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze