• 24/05/2023
  • Akademia Górnośląska ul. Harcerzy Września 1936 nr 3 lub online
  • 100-350 zł

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza 24 maja do udziału w konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu: „Współczesne nurty zarządzania z perspektywy Młodych Naukowców”.

 

Konferencja poświęcona będzie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Głównym celem przedsięwzięcia jest prezentacja i popularyzacja stanu wiedzy naukowej dotyczącej współczesnych trendów w naukach o zarządzaniu i jakości, widzianej oczyma Młodych Naukowców, a także dyskusja na temat aktualnych problemów w rozwoju ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

 

Wydarzenie będzie okazją dla Młodych Naukowców z różnych środowisk do spotkania się i przedyskutowania, w jaki sposób  mogą mieć wpływ na dokonywanie pozytywnych zmian w gospodarce i społeczeństwie.

 

Formuła konferencji zakłada następujące formy wymiany wiedzy: 

 

  • wykład wprowadzający wygłoszony przez eksperta — naukowiec bądź praktyk o wybitnych osiągnięciach,
  • prezentacje referatów i obrady w sekcjach tematycznych, które będą odbywały się równolegle w dwóch salach, co pozwoli wszystkim uczestnikom zaprezentować swoje referaty,
  • dyskusja grupowa ze stawianiem pytań, hipotez oraz poszukiwaniem odpowiedzi.

 

 

Tematyka konferencji została dopasowana do jej uczestników i zawiera się w następujących obszarach: 

 

  • zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • zielonego zarządzania organizacjami na rzecz ekologii, środowiska i zielonych społeczeństw,
  • innowacji w podejściu do zarządzania współczesnymi organizacjami,
  • zielonego podejścia do zasobów ludzkich,
  • oraz związków wymienionych aspektów/ obszarów z kulturą organizacyjną, o której badacze mówią, że wymaga zazielenienia.

Konferencja jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

Szczegółowe informacje o konferencji: ZOBACZ TUTAJ.

Zapisy do 15 maja.

 

Kontakt:

zzo@akademiagornoslaska.pl

tel. 32 357 05 15

 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat honorowy nad konferencją.

Najnowsze