• 17/11/2020 - 17/11/2020
  • 10:00 - 15:30
  • Online

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie online w ramach „Akademii Internacjonalizacji”, które odbędzie się we wtorek, 17 listopada o godz. 10.00.

 

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu. Jednym z celów projektu jest dostarczenie przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa śląskiego profesjonalnej wiedzy na temat rozwoju działalności biznesowej na poszczególnych rynkach.

 

„Akademia Internacjonalizacji – rynki krajów bałkańskich” ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z krajów bałkańskich, w szczególności z Chorwacji.

 

Podczas szkolenia zostaną zorganizowane trzy bloki tematyczne:

 

  • Gospodarka i prawo międzynarodowe
  • Różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach
  • Marketing międzynarodowy

 

Webinarium prowadzone będzie przez ekspertów-praktyków m.in.:

 

  • Mec. Beatę M. Witkowską – Witkowska Kancelaria Prawna, Warszawa. Jako prawnik polski i niemiecki od lat doradza polskim podmiotom gospodarczym działającym w Polsce i za granicą. Wprowadza polskie firmy z branży budowlanej, na rynek niemiecki, austriacki, rynki krajów bałkańskich itd. W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na prawie gospodarczym, handlowym, prawie pracy, w tym zatrudnianiu cudzoziemców oraz prawie podatkowym. Swoją wiedzą dzieli się jako trener wierząc, że umiejętność korzystania z prawa przekłada się na większe zyski firm.

 

  • Dra Petrita Dollani – ekspert z zakresu prowadzenia działalności na rynkach bałkańskich. Ukończył Szkołę Główną Handlową w 2000 roku z tytułem magistra finansów i bankowości, oraz licencjata stosunków międzynarodowych. Przez kilka lat pracował w Peugeot Polska jako specjalista administracyjno-finansowy a następnie rozpoczął karierę akademicką w 2004 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Tiranie. Od wielu lat pomaga polskim i albańskim instytucjom państwowym, oraz podmiotom prywatnym we wzajemnych kontaktach. Jest również Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Albańsko-Polskiego od 2015 r.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W AKADEMII:

 

  • 5 h zajęć w ramach 1 edycji webinarium komplet materiałów szkoleniowych
  • dostęp do indywidualnych konsultacji online certyfikat udziału
  • udział w szkoleniu online związany jest z otrzymaniem pomocy de minimis.

 

Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2020 r. w godz. 10:00-15:30 na internetowej platformie szkoleniowej evenea.pl.

 

Rejestracja na szkolenie: ZOBACZ TUTAJ.

 

Akademia internacjonalizacji – program

 

Fundusz Górnośląski S.A. należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Najnowsze