• 27/08/2021 - 28/08/2021
  • Tarnów

 

Uczestników Forum łączy nie tylko cel ekonomiczny, ale również tożsamość, dziedzictwo, historia, pochodzenie i kultura, a patriotyzm gospodarczy jest misją i dewizą wszystkich uczestników.
Polonia jest najbardziej wiarygodnym i skutecznym ambasadorem Polski na Świecie. To wyrozumiały i zrozumiały partner dla polskich przedsiębiorców, który doskonale wie jak zdobyć lokalny rynek, klienta lub pozyskać inwestora z kraju swego zamieszkania i pracy. Zna obawy i uprzedzenia polskich przedsiębiorców oraz rozumie ich potrzeby i oczekiwania.
Polonia to promotor, doradca biznesowy i doskonały partner gospodarczy dla polskich firm. Rozmowy o współpracy i partnerstwie z polonijnymi izbami handlowymi działającymi w  różnych krajch w ramach projektu Unii Gospodarczej Polonii Świata. Efektem spotkań w Tarnowie będzie powołanie Polonijnych Ośrodków Doradztwa i Promocji, które służyć będą integracji i wsparciu polskich przedsiębiorców przez zagranicznych partnerów. Dzięki tarnowskim spotkaniom wielu uczestniczących w Forum polskich przedsiębiorców rozpoczęło współpracę i wymianę handlową. Uzyskały dostęp do nowych, atrakcyjnych rynków zbytu, z powodzeniem eksportują swoje produkty. Również Polonijni przedsiębiorcy znaleźli na Forum nowych partnerów, zarówno z Polski jak i z grona uczestniczących w Forum przedstawicieli Polonii z innych krajów.

Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie to:

  • strefa przedsiębiorczości, dialogu i debat,
  • sposób na internacjonalizację i integrację,
  • bezpośrednie kontakty polskich i polonijnych przedsiębiorców, instytucji, organizacji, urzędów
  • wsparcie dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność pod każdą szerokością geograficzną
  • spotkanie z setkami przedstawicielami biznesu z sześciu kontynentów
  • okazja na pozyskanie zagranicznego partnera, kooperanta, klienta
  • nowe znajomości, trwałe przyjaźnie

VI FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA

27- 28 sierpnia 2021r. 

 Stacjonarnie w Tarnowie lub na platformie www.Polonico.tv

 

Więcej informacji na: www.Polonia4um.com

Rejestracja na stronie: www.Polonia4um.com

 

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy i pod patronatem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 
Najnowsze