• 15/07/2021

W tym roku odbędzie się już VI edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Organizatorem Konkursu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, a Partnerami Merytorycznymi Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

 

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, a jego celem jest promocja najbardziej innowacyjnych oraz przyczyniających się do rozwoju gospodarczego miasta firm sektora MŚP, prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, które w swym działaniu uwzględniają etyczne i społeczne wartości.

 

Duże przedsiębiorstwa, działające na terenie Dąbrowy Górniczej, które mają szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta, mogą ubiegać się o tytuł Laureata Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego.

 

Dokumentację konkursową należy przesłać w terminie do 15 lipca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adamiecki@dg.pl.

 

Tytuły Laureata Nagrody Gospodarczej im. Karola Adamieckiego oraz wyróżnienia zostaną uroczyście ogłoszone i wręczone przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu lub wyznaczonego przez niego członka Kapituły podczas wydarzenia Business Meet Up, które odbędzie się 16 września 2021 r. w części konferencyjnej Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej.   

 

Kapituła konkursu o nagrodę gospodarczą im. Karola Adamieckiego VI edycja (2021)

 

– Marcin Bazylak, Prezydent Miasta – Przewodniczący

– Ewa Fudali Bondel – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwoju gospodarczego

– dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

– Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

– dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ

– Katarzyna Papież-Pawełczak, Prezes Zarządu SPIN-US Sp. z o. o.

– Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

– Mateusz Rykała, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A., Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej,

– Piotr Gil, Prezes Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,

– Janusz Dramski, Manager BeIN Offices powered by biznesHUB Katowice

–  Marcin Szymański, Co-founder & Change Manager Open Innovation House Sp. z o. o.

– Stanisław Cieśla, IBM CIC Poland – Katowice Site Lead

– Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zagłębia

– Radosław Musiał,  MUSIAŁ Group – Nieruchomości

– Mateusz Maik, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy z „Wyboru”

– Robert Witecki, Radny Rady Miejskiej

 

Wydarzenie objęte patronatem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Najnowsze