• 30/09/2020
  • 08:00 - 17:00
  • Online

Organizatorem Konkursu jest Gmina Dąbrowa Górnicza, a Partnerami Merytorycznymi Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. W Kapitule Konkursu zasiada Prezes RIG w Katowicach, Tomasz Zjawiony. Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z COVID-19 przedłużony został termin składania zgłoszeń do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego do dnia 30 września.


 

 

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej a jego celem jest promocja najbardziej innowacyjnych oraz przyczyniających się do rozwoju gospodarczego miasta firm sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej, które w swym działaniu uwzględniają etyczne i społeczne wartości.

Duże przedsiębiorstwa, działające na terenie Dąbrowy Górniczej, które mają szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta, mogą ubiegać się o tytuł Laureata Nagrody Specjalnej im. Karola Adamieckiego.

 

 

Zwieńczeniem Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego będzie uroczysta Gala Przedsiębiorczości, podczas której zostaną wręczone nagrody laureatom Konkursu. Planowany termin to 19 listopada br. w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 

Przypominamy że w roku ubiegłym Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach mikro i średni przedsiębiorca oraz przyznana została Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego dużemu przedsiębiorstwu.

 

Laureaci ubiegłorocznej edycji:

– w kategorii mikro przedsiębiorstwo : Ogólnopolska Szkoła Językowa British School Oddział Dąbrowa Górnicza,

– w kategorii średnie przedsiębiorstwo – PPH „Wader – Woźniak” Sp. z o.o.

– Nagroda Specjalna im. Karola Adamieckiego – Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A.

 

Formularze zgłoszeniowe (skan dokumentacji konkursowej podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy) należy przesłać do 30 września 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  adamiecki@dg.pl

 

docxRegulamin-i-formularz-zgłoszeniowy

 

JK

Najnowsze