• 21/12/2021
Podczas Śląskiej Areny Przemysłu Przyszłości organizowanej w siedzibie spółki EMT Systems w Gliwicach 21 grudnia będzie możliwość posłuchania wystąpień eksperckich dotyczących Przemysłu 4.0, a także zaznajomienia się z pracującym Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 firmy APA Group. Uczestnicy wydarzenia obecni na miejscu zwiedzą także prawie 40 laboratoriów składających się na Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT Systems.
Bezpłatne zapisy – https://app.evenea.pl/event/arenaprzemyslu/

 

Wśród nowoczesnych technologii, które stanowią podwaliny pod czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0) w pierwszej kolejności należałoby wymienić analitykę Big Data, przemysłowy Internet Rzeczy, zaawansowaną robotykę oraz automatyzację produkcji, a także wykorzystanie na szeroką skalę sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości. Wszystkie te narzędzia pozwalają na unifikację maszyn produkcyjnych ze światem Internetu i technologii informatycznych. W rezultacie ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji – co pozwala na racjonalizację kosztów oraz większe możliwości reagowania na indywidualne potrzeby klientów.

W celu wspierania integracji i współpracy podmiotów zaangażowanych w proces transformacji cyfrowej w Polsce, powstały wydarzenia serii Arena Przemysłu Przyszłości (APP).
Najnowsze