• 18/10/2022
  • 10:00 - 12:30
  • Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, Katowice
  • bezpłatne

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink wraz z partnerami organizuje seminarium pn.: „Praktyczne aspekty zatrudniania pracowników”, które odbędzie się 18 października.

 

 

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców i zostaną na nim omówione następujące tematy:

 

  • Formy wsparcia skierowane do pracodawców
  • Wybrane zagadnienia prawnej ochrony stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. legalności zatrudniania
  • Zasady zgłoszenia i podlegania ubezpieczeniom w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

 

Prelegentami wydarzenia będą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundacji OPTEA.

 

 

AGENDA SEMINARIUM:

 

09.30 – 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10  Otwarcie spotkania

Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Katowice

10.10 – 10.40  Temat: Formy wsparcia skierowane do pracodawców

Agnieszka Kowaluk, Powiatowy Urząd Pracy

10.40 – 11.10  Temat: Wybrane zagadnienia prawnej ochrony stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. legalności zatrudniania

Mateusz Szturc, Państwowa Inspekcja Pracy

11.10. – 11.40 Temat: Praktyczne aspekty zatrudniania pracowników – zasady zgłoszenia i podlegania ubezpieczeniom w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Barbara Golec, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11.40 – 12.10 Temat: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy

Rafał Kowalczyk, Fundacja OPTEA

12.10 – 12.30 Przerwa kawowa oraz networking

12.30 Zakończenie seminarium

 

Na seminarium obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń:

ZAPISZ SIĘ

Najnowsze