• 11/12/2020
  • 16:30
  • Online

Śląski naukowiec i polityk jest głównym bohaterem dokumentu o ważnych przemianach w życiu gospodarczym w województwie śląskim po roku 1989. Premiera online odbędzie się w piątek, 11 grudnia o godz. 16.30.

 

Film „Służba całym życiem…. rzecz o Eugeniuszu Wróblu” w reżyserii Adama Turuli powstał dzięki wsparciu m.in. Politechniki Śląskiej, Ministerstwa Infrastruktury, GTL S.A. Inicjatorką projektu jest córka głównego bohatera, Maria Wilgus z Fundacji Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego.

 

Eugeniusz Wrobel w latach 1990–1995 zajmował stanowisko wicewojewody katowickiego, był „ojcem chrzestnym” lotniska w Pyrzowicach, harcmistrzem i Kapitanem żeglugi wielkiej. W rządzie prof. Jerzego Buzka pełnił funkcję doradcy w gabinecie politycznym ministra transportu i gospodarki morskiej. W latach 2005-7 był wiceministrem transportu i budownictwa.

 

W filmie występuje również wieloletni prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tadeusz Donocik, premier Janusz Steinhoff – nagrani w siedzibie Izby przy ul. Opolskiej, a także osoby związane z Radą Konsultacyjną RIG-u, powołaną w 2010 roku przez prezesa Donocika.

 

 

 

 

Premiera odbędzie się na kanale YouTube Politechniki Śląskiej: ZOBACZ TUTAJ.

 

Najnowsze