• 09/08/2021
  • 15:30

Zapraszamy do udziału w spotkaniu firmy członkowskie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, a także regionalne izby gospodarcze, działające w Polsce. 

9 sierpnia 2021r.
godz. 15.30 – 16.30 

Obowiązkowa rejestracja 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny !!!

 

W spotkaniu weźmie udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii RP Jarosław Gowin

 

Spotkanie będzie miało formę dyskusji, podczas której przedstawione zostanie stanowisko środowiska biznesowego oraz poruszone zostaną kluczowe, dla właścicieli firm, kwestie w przedmiotowym temacie.

 

Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP.

 

Jesteśmy przekonani, że głos przedsiębiorców będzie miał fundamentalne znaczenie przy projektowaniu dalszych działań i rozwiązań, a cały proces nie może się odbyć bez naszego udziału.
Najnowsze