• 29/04/2021

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wznowiła cykl spotkań biznesowych Klubu Członków RIG. 138 osób wzięło udział w pierwszym tegorocznym wydarzeniu, które odbyło się 29 kwietnia w formule webinarium online.

 

Spotkania Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach są zawsze okazją na zdobycie najświeższej porcji wiedzy na najbardziej aktualne, a nawet palące tematy, które dotyczą bieżącej działalności przedsiębiorców. Temat kwietniowego wydarzenia poświęcony był możliwości uzyskania środków finansowych na efektywne prowadzenie biznesu.

 

Uznaliśmy, że zagadnieniem najważniejszym w obecnej pandemicznej sytuacji jest finansowanie przedsiębiorstw. Jest wiele różnych instrumentów na rynku, ale zawsze pojawia się problem, gdzie się zgłosić, jakie dokumenty przygotować i w jakim terminie. Chcieliśmy zebrać wszystkie instytucje w województwie śląskim świadczące takie usługi i pokazać ich ofertę skierowaną na wsparcie biznesu – mówiła Katarzyna Borowiecka, Zastępca Dyrektora Generalnego RIG w Katowicach.

 

 

Silesia Business HUB – RIG jako nowoczesne centrum biznesu

 

Katarzyna Borowiecka przywitała uczestników spotkania i podsumowała ostatnie działania Izby. W związku z trwającym od ponad roku lockdownem i związanymi z nim ograniczeniami w prowadzeniu działalności, RIG w Katowicach postanowił dopasować, a także zmodyfikować swoje produkty pod kątem potrzeb Firm Członkowskich. Dzięki nowemu działowi doradztwa finansowego, który współpracuje z finansowymi instytucjami komercyjnymi (BGK, Bank PKO BP), jak i podmiotami regionalnymi, Izba doradza, pomaga w przygotowaniu wniosku i jego procedowaniu. W ramach działań Public Affairs RIG współdziała z samorządami, umożliwiając stały kontakt przedsiębiorcom z decyzyjnymi przedstawicielami szczebla samorządowego. Ponieważ pandemia ograniczyła możliwość uczestniczenia w misjach gospodarczych, stworzono nowy dział w ramach współpracy międzynarodowej, przygotowujący analizy zagraniczne (pod względem produktów i krajów) w ramach wejścia na zagraniczne rynki. Ze względu na zapotrzebowanie na usługi informatyczne RIG zaprasza również swoje Firmy Członkowskie do skorzystania z bezpłatnego audytu IT.

 

Jesteśmy na etapie zmian Izby i powoływania nowych projektów. Silesia Business HUB to nowe miejsce do łączenia biznesu – networkingu i współpracy firm z takimi regionalnymi instytucjami jak: Fundusz Górnośląski, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Śląski Fundusz Rozwoju, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych czy Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Razem z naszym kwartalnikiem Business HUB „Wolny Rynek” chcemy wyjść na rynek ogólnopolski, dlatego uatrakcyjniamy i zmieniamy formułę wydawnictwa. Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu MŚP odbędzie ponownie w ramach kilku mniejszych wydarzeń od maja do sierpnia. W ramach promocji Sądu Arbitrażowego zapraszamy w maju i czerwcu na kolejną odsłonę Akademii Arbitrażu, czyli spotkania online z ekspertami, specjalizującymi się w zakresie polubownego rozwiązywania sporów w biznesie. Ze środków UE realizujemy trzy projekty, szczególnie polecam Akademię Menadżera MŚP, gdzie można uzyskać pokrycie aż 80% kosztów dofinansowania na usługi szkoleniowe. Już 6 maja rozpoczyna się trzecia tura naboru do projektu. Zapraszam do kontaktu i korzystania z naszych usług – podkreślała Katarzyna Borowiecka, Zastępca Dyrektora Generalnego RIG w Katowicach.

 

 

Czy są i gdzie szukać środków na biznes w województwie śląskim?

 

Zakres i stan faktyczny instrumentów finansowych Unii Europejskiej skierowanych do sektora MŚP zreferowała Kamila Lewandowicz, Dyrektor ds. Finansowania RIG w Katowicach. W trakcie swojego wystąpienia przedstawiła aktualnie dostępne instrumenty finansowe i podpowiedziała, gdzie udać się po wsparcie.

 

– Przygotowywanie finansowania i wdrażanie instrumentów nie przewidywało czasów pandemii, jednak dość szybka reakcja osób decyzyjnych sprawiła, że była możliwość przesuwania środków z programów na finansowanie płynnościowe. Najważniejsze są obecnie środki na utrzymanie bieżącej działalności i miejsc pracy, a niestety nie było ich wystarczająco dużo. Alokacja kończyła się bardzo szybko, blokując nabór środków. Dlatego też oprócz dotacji, pozostały instrumenty zwrotne i nadal są to najtańsze pieniądze na rynku. Co prawda, są tacy dla których pandemia to rozwój i inwestycje, jednak większość przedsiębiorców boryka się z problemami finansowymi i jest do dla nich trudny czas. Dodatkowo jesteśmy w dość skomplikowanym momencie, jeśli chodzi o instrumenty unijne. Dostępność środków z Regionalnych Programów Operacyjnych dzieli się na perspektywy. Grudzień 2020 był końcem perspektywy 2014-2020, obecnie znajdujemy się w nowej na lata 2021-2027. Ciągle są na rynku dostępne instrumenty z pierwszej perspektywy, choć nie ma wielkiego wyboru, a konkursy w ramach nowego okresu finansowania ruszą pod koniec roku – wyjaśniała Kamila Lewandowicz, Dyrektor ds. Finansowania RIG w Katowicach.

 

Ekspertka Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zaprezentowała ofertę instytucji finansowych, które wdrażają na terenie województwa śląskiego środki z Unii Europejskiej. Instrumenty zwrotne oraz dotacyjne (m.in. pożyczki na wydatki inwestycyjne, pożyczki szerokopasmowe i obrotowe) posiadają Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

Katalog instrumentów finansowych dostępnych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości zaprezentowała Paulina Cius-Górska, Kierownik Wydziału Informacji, Promocji i Kontaktów z Mediami.

 

Cieszy sytuacja, w której możemy dysponować oszczędnościami z innych działań, które zostały przesunięte przez Urząd Marszałkowski na wsparcie sektora firm dotkniętych skutkami pandemii. W ub. roku zrealizowaliśmy konkurs covidowy w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, w 2021 organizujemy konkurs, który stał się elementem Śląskiego Pakietu dla Turystyki – mówiła Paulina Cius-Górska.

 

Przedstawicielka Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości omówiła szczegóły dwóch konkursów, w których obecnie przedsiębiorcy z województwa śląskiego mogą wziąć udział. W ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego na działania 1.2 nowoczesna gospodarka – trwa nabór do konkursu „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, skierowany dla branży związanej z medycyną na działania badawczo-rozwojowe. Alokacja to 20 mln zł. Kolejny konkurs odbywa się w ramach działania 3.2 „Inwestycje w MŚP”. 76 mln zł wystarczy na dofinansowanie ok. 300 projektów dla mikro i małych firm z branż najbardziej poszkodowanych w zakresie inwestycyjnym i modernizacyjnym. Działanie skierowane jest do szeroko pojętej branży turystycznej od agentów turystycznych, pilotów, gastronomię, wypożyczalnie sprzętu, po organizatorów targów i turystyki biznesowej. Maksymalny poziom wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Wejścia kapitałowe – nowy instrument na rynku finansowym

 

Nowy instrument finansowy o charakterze kapitałowym i inwestorskim zaprezentowała Martyna Dudzicz, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Śląskiego Funduszu Rozwoju. Wejścia kapitałowe są skierowane do MŚP, które pragną rozwijać swoją technologię w oparciu o innowacyjne rozwiązania dla istniejących firm i start-upów w regionie śląskim. To instrument, który jest obecny w porfolio venture capital. Oferuje ticket inwestycyny od 200 tys. do 3 mln zł, w zamian ŚFR otrzymuje udziały w dofinansowanej firmie na okres do 60 miesięcy.

 

Jesteśmy młodą instytucją na rynku finansowania biznesowego o charakterze publicznym,  właścicielem i udziałowcem ŚFR jest Województwo Śląskie. W ubiegłym roku zostało przyjętych i poddanych ocenie ponad 300 projektów z zakresu cyfryzacji, automatyzacji oraz przemysłowych procesów, a także medycyny 4.0, telemedycyny, elektromobilności czy przetwarzania odpadów. ŚFR jako operator gwarantuje indywidualne podejście do każdego projektu – zapewniała Martyna Dudzicz, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych Śląskiego Funduszu Rozwoju.

 

 

Na chwilę przed ożywieniem

 

Na zakończenie spotkania dla Firm Członkowskich prognozy makroekonomiczne i gospodarcze na kolejne miesiące 2021 roku przedstawiła Urszula Kryńska, Ekspert Banku PKO BP.

 

– Jesteśmy teraz w momencie, gdy polska gospodarka rusza z impetem. Już dane na marzec pokazują coś, co można nazwać gospodarczą rakietą, zwłaszcza w sektorze przemysłowym. Tutaj zanotowano wzrost o prawie 20%, a o 40% zwiększyły się zamówienia eksportowe. Ożywienie w światowym handlu i poprawa nastrojów konsumenckich, jeśli chodzi o popyt na handel i usługi, sprawiają, że rynki się odbudowują. Instytucje finansowe prognozuję solidny wzrost gospodarczy PKB w tym roku w Polsce o ok. 5% – podsumowywała Urszula Kryńska, Ekspert Banku PKO BP.

 

Według założeń prognoz makro, dzięki przyśpieszonemu systemowi szczepień rośnie szansa na zbudowanie stadnej odporności na COVID-19 (objęto nimi ponad 25 proc. dorosłej populacji Polaków), co jest podstawą założenia, że nie będzie kolejnych lockdownów w drugiej połowie 2021 roku i to otworzy gospodarkę na dobre.

 

Zaplanowano wstępny harmonogram kolejnych spotkań Firm Członkowskich. Następne, poświęcone tematowi działalności firmy zagranicą odbędzie się 10 czerwca br. online lub w formule hybrydowej.

 

 

Partnerzy merytoryczni wydarzenia:

  • PKO Bank Polski
  • Fundusz Górnośląski
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości
  • Fundusze dla Biznesu
  • Śląski Fundusz Rozwoju
  • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
Najnowsze