• 25/11/2021
Zapraszamy na kolejny MedTech Meetup w Zabrzu, którego celem jest budowanie społeczności na styku biznesu i nauki w zakresie startupów i technologii z obszarów medycyny i pokrewnych

Agenda

 • 16:40 Rejestracja
 • 17:00 Przywitanie – Startup Oficer w Zabrzu
 • 17:10 Agata Wójcik, dr inż., CEO w PADS – “Polski Startup wypowiada wojnę infekcjom intymnym na świecie – milowe kroki w rozwoju startupu PADS”
 • 17:25 Pytania
 • 17:35 Karol Makowski, Medical Project Manager & CRA w Warmie – “Certyfikacja wyrobów medycznych wymagana do wejścia na rynek polski i europejski na przykładzie startupu Warmie”
 • 17:50 Pytania
 • 18:00 Przemek Magaczewski, Radca prawny & Partner zarządzający w KTW.Legal & Co-founder w CardioCube – “Ścieżka polskiego startupu na rynek amerykański na przykładzie CardioCube – na co warto zwrócić uwagę”
 • 18:15 Pytania
 • 18:25 Przedstawienie się uczestników (imię, nazwa, branża, co robię, czego szukam, 30 sek/os.) i dyskusja
 • 18:45 Rozmowy w kuluarach
 • 20:00 Zakończenie spotkania

 

Cele
1. Spotkanie się ludzi z biznesu i nauki.
2. Rozmowy o projektach startupowych (młodych spółkach technologicznych) w oparciu o technologie medyczne i okołomedyczne (sektor HealthTech).
HealthTech rozumiemy szeroko – od promocji zdrowego tryby życia, poprzez prewencję, diagnostykę, leczenie, rekonwalescencję i rehabilitację, po opiekę nad osobami starszymi i zapewnienie dobrej jakości życia osobom w każdym wieku i z każdym rodzajem ograniczeń.
Branże (szeroko): medtech, foodtech, water, sport, robotics, e-medicine, telemedicine, farmtech, biotech, beauty, etc.
Uczestnicy
BIZNES – właściciele i osoby zarządzające firmami
NAUKA – pracownicy naukowi zainteresowani technologiami w obszarze medycyny i pokrewnych oraz współpracą z biznesem
STATRTUPY – founderzy, CEO, CTO, CMO, CSO, CFO
TECH-SPECJALIŚCI – inżynierowie zainteresowani rozwojem startupów w medycynie i obszarach powiązanych
STUDENCI – kierunki medyczne, biotechnologiczne, prawne, ekonomiczne i inżynierskie
WSZYSCY, którzy umotywują swoją chęć udziału
Patroni:
Polska Federacja Szpitali
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
co.brick venture building
Partnerzy:
Arena Zabrze
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Pokaż mniej
Najnowsze