• 14/10/2020
  • 17:00
  • Klub Biznesowy Areny Zabrze

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu MedTech MeetUp #5, które odbędzie się 14 października o godzinie 17:00 w Klubie Biznesowym Areny Zabrze. Celem MedTech Meetup w Zabrzu jest budowanie społeczności na styku biznesu i nauki w zakresie startupów i technologii z obszarów medycyny i pokrewnych.

 

 

Agenda:

 

16:30 Rejestracja
17:00 Przywitanie – Startup Oficer w Zabrzu
17:10 Prezentacja „Wdrożenie nowego systemu leczenia urazów kości przedramienia – historia projektu Mediprintic” / Andrzej Zakręcki (CTO), Kamil Marczewski (CEO), Marcin Kostuj (CMO), Mediprintic
17:25 Pytania
17:30 Prezentacja „Innowacje w medycynie i sporcie – nowe centrum badawczo-rozwojowe Politechniki Śląskiej i Philipsa w Zabrzu” / prof. Marek Gzik (Dyrektor Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu w Zabrzu by Politechnika Śląska & Philips
17:45 Pytania
17:50 „Zabrzański Biznesplan 2020 dla branż tradycyjnych oraz technologicznych” / Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
18:00 „R81.pl na Arenie Biznesu”, Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
18:10 Przedstawienie się uczestników (imię, nazwa, branża, co robię, czego szukam, 30 sek/os.)
18:25 Pamiątkowe zdjęcie
18:30 Rozmowy w kuluarach przy poczęstunku
19:30 Koniec spotkania

 

 

Atrakcje:

  • możliwość wyjścia na trybunę stadionu
  • możliwość zwiedzenia strefy lóż biznesowych

 

Uczestnicy:

 

  • BIZNES – właściciele i osoby zarządzające firmami
  • NAUKA – pracownicy naukowi zainteresowani technologiami w obszarze medycyny i pokrewnych oraz współpracą z biznesem
  • STATRTUPY – founderzy, CEO, CTO, CMO, CSO, CFO
  • TECH-SPECJALIŚCI – inżynierowie zainteresowani rozwojem startupów w medycynie i obszarach powiązanych
  • STUDENCI – kierunki medyczne, biotechnologiczne, prawne, ekonomiczne i inżynierskie
  • WSZYSCY, którzy umotywują swoją chęć udziału

 

Rejestracja >>> Rejestracja online  <<

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona

Organizator: Startup City Zabrze

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest partnerem spotkań MedTech Meetup 2020.

Najnowsze