• 14/02/2022 - 18/02/2022
 • 12:00 - 14:00
 • Online
 • bezpłatne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Krajową Administracją Skarbową organizuje bezpłatne szkolenia on-line dla przedsiębiorców na temat form wsparcia w związku z Polskim Ładem. Szkolenia odbywają się każdego dnia roboczego do 18 lutego br. w godzinach 12.00-14.00.

 

AGENDA SZKOLENIA

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 1. Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
 2. Oparcie zróżnicowania zasad ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne na formie opodatkowania stosowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.
 3. Zmiana zasad ustalania wielokrotności składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia kilku rodzajów pozarolniczej działalności.
 4. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 5. Wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Dopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 7. Zmiany w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA.
 8. Nowy tytuł ubezpieczenia zdrowotnego – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie.

 

Krajowa Izba Administracji Skarbowej:

 1. Warunki zastosowania ulgi dla seniorów.
 2. Regulacje prawne wynikające Polskiego Ładu – Ulga dla rodzin 4+.
 3. Preferencje dla klasy średniej – zastosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej.

 

Szkolenia poprowadzą eksperci merytoryczni.

 

By wziąć udział w szkoleniu należy:

 

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami o dacie szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, dla każdego płatnika przewidziano jedne miejsce.

 

Zapisy tylko mailowo do 17 lutego br. do godz.09:00.

Najnowsze