• 13/05/2021 - 13/05/2021
  • 18:00 - 19:30
  • Online
  • bezpłatne

Akademia Arbitrażu – skuteczne, opłacalne i szybkie rozstrzyganie sporów dla biznesu

 

Stan pandemii COVID-19, doprowadził do sytuacji, w której przedsiębiorcy coraz częściej potrzebują pilnego wsparcia w zakresie skutecznego rozstrzygania sporów.

Odpowiedzią na te potrzeby stał się Sąd Arbitrażowy. Wyroki sądu polubownego, a także ugody zawarte przed tym sądem, mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego. Metoda ta znajduje zastosowanie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, czy partnerami biznesowymi.

Pośród przedsiębiorców świadomość na temat funkcjonowania sądownictwa polubownego w Polsce jest wciąż niewielka, a korzystanie z  usług sądów arbitrażowych, znikome. Z tego też powodu przedsiębiorcy nie dają szansy swojemu biznesowi na efektywne i szybkie, a także opłacalne rozwiązanie swoich problemów.

Aby zwiększyć świadomość i ogólną wiedzę na temat sądownictwa arbitrażowego, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Akademii Arbitrażu, cyklu spotkań online z ekspertami, którzy wiedzą wszystko na temat polubownego rozwiązywania sporów i mediacji w biznesie.

Pierwszy cykl spotkań Akademii ma na celu przybliżenie Sądu Arbitrażowego, tego na czym polega jego działalność, proces orzekania, a przede wszystkim, w jaki sposób i na jakich warunkach przedsiębiorca można skorzystać z jego usług. Pośród wybitnych ekspertów, opowiadać o sztuce polubownego rozwiązywania sporów, będą przedstawiciele Zarządu Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach:

Chcąc zapewnić komfortowe uczestnictwo zainteresowanym, pozostawiamy do wyboru dwa terminy spotkania.

Proponowane, kolejne terminy udziału w Akademii Arbitrażu:

  • 13.05 godz. 18.00

  • 10.06 godz. 17.00

Wydarzenie jest bezpłatne.

Zarejestruj się już teraz https://app.evenea.pl/event/akademiaarbitrazu/

Chcesz poznać szczegóły usługi i z niej skorzystać? Weź udział w Akademii Arbitrażu i dowiedz się wszystkiego o procesie polubownego rozwiązywania sporów dla swojego biznesu.

Najnowsze