Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Korekta maksymalnych składek do podstawowej wysokości

Pytanie do ZUS:

Prowadzę jednoosobową działalność gosp. i przez 2 m-ce opłaciłam maksymalne składki na ubezp. społeczne, jednak teraz postanowiłam zawiesić działalność i chciałabym skorygować składki maksymalne do podstawowych za te 2 m-ce. Jak to zrobić?


Odpowiedź ZUS:

Zgodnie z art. 18 ust. 8 i 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być jednak niższa niż określone ustawą minimum.


Minimalną podstawę wymiaru składek stanowi odpowiednio:

  • kwota 30% minimalnego wynagrodzenia dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, spełniających warunki ustawowe, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności,
  • kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w przypadku pozostałych osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą.


Zgodnie z art. 18 ust. 9 ww. ustawy za miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek – obowiązującą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku – art. 18 ust. 10 powołanej ustawy.


W przypadku, gdy ubezpieczony zadeklaruje podstawę wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za dany miesiąc w wysokości wyższej niż obowiązująca go najniższa podstawa wymiaru, brak jest możliwości do późniejszej jej zmiany przez płatnika składek.


Podstawą złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych jest okoliczność stwierdzenia nieprawidłowości w przekazanych danych. Nieprawidłowość taka nie zachodzi natomiast w przypadku zadeklarowania do podstawy wymiaru składek kwoty w granicach określonych obowiązującymi przepisami. Tym samym, złożenie dokumentów rozliczeniowych z wykazaną zadeklarowaną ponad minimum podstawą wymiaru składek wyłącza możliwość składania w tych przypadkach dokumentów korygujących (art. 41 ust. 6 w zw. z art. 47 ust. 3 powołanej ustawy).

 


Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań ekspertowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych!

Na Państwa pytania odpowiada Aldona Węgrzynowicz, rzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.

Formularz do zadawania pytań znajduje się pod adresem:
http://rig.katowice.pl/wspolpraca-z-zus-w-chorzowie/zadaj-pytanie-zus

październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc