WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - NASZE DZIAŁANIA - RIG Katowice
En

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
-NASZE DZIAŁANIA

Wiemy, że biznes nie lubi ograniczeń, dlatego łamiemy schematy i bariery krępujące międzynarodową współpracę gospodarczą. Pomagamy przedsiębiorstwom w internacjonalizacji, zapewniając możliwość nawiązywania i pogłębiania relacji biznesowych.

Nasze działania

Biznes nie zna granic – czyli misje gospodarcze

Celem organizowanych przez nas misji gospodarczych jest stworzenie polskim przedsiębiorstwom, samorządowcom oraz reprezentantom sektora nauki, warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi oraz do nawiązania lub rozszerzenia kontaktów handlowo – gospodarczych.

Kojarzenie partnerów biznesowych

Kojarzenie partnerów biznesowych ułatwia rozpoznanie rynków zagranicznych oraz znalezienie partnera w wybranej branży.

Organizowanie międzynarodowych spotkań B2B

Oferujemy wsparcie organizacyjne, językowe oraz merytoryczne podczas biznesowych wyjazdów zagranicznych

wynajem sal

Wynajem Sal

Oferujemy przestrzeń dla Twojego biznesu w ścisłym centrum Katowic. Poznaj naszą ofertę!  

rzecznik

rzecznik praw przedsiębiorców

Rzecznik jest zbiorowym głosem przedsiębiorców. Rozpatruje sprawy zbiorowe, pomaga w kryzysie i doradza.

networkig

networking

W Izbie stawiamy na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych w każdej formie! 

Biznes nie zna granic – czyli misje gospodarcze

Celem organizowanych przez nas misji gospodarczych jest stworzenie polskim przedsiębiorstwom, samorządowcom oraz reprezentantom sektora nauki, warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi oraz do nawiązania lub rozszerzenia kontaktów handlowo – gospodarczych.

Dzięki misjom gospodarczym możliwe jest

 • poznanie obyczajów handlowych innych krajów, ich preferencji i wymagań,
 • zwiedzenie wybranych targów bądź wystaw,
 • wzięcie udziału w zorganizowanych spotkaniach branżowych lub bezpośrednich.

Misje są obecnie najtańszą, bezpośrednią formą docierania do potencjalnego partnera biznesowego. Tym samym pozwalają na zapoznanie się nie tylko z możliwościami potencjalnego kontrahenta, ale i zrozumienie jego naturalnego otoczenia biznesowego. Dzięki tej wiedzy realizacja wspólnych projektów staje się bardziej prawdopodobna i daje większe szanse na odniesienie zamierzonego sukcesu. Daje realne narzędzia by właściwie oszacować możliwości i ryzyko przedsięwzięcia.

Do tej pory zorganizowaliśmy kilkanaście misji gospodarczych.

Ponadto Izba przyjmowała wielokrotnie zagraniczne misje gospodarcze, organizując dla nich pobyt i spotkania z potencjalnymi partnerami.

W ramach misji realizowane są m.in.

 • Spotkania B2B – business to business 
  Czyli bezpośrednie spotkania uczestników misji gospodarczej z zaproszonymi do spotkań potencjalnymi partnerami biznesowymi.
 • Spotkania plenarne B2B, biznes mixer
  Polegających na prezentacji ofert produktów i usług przedsiębiorców biorących udział w misji przed pozostałymi uczestnikami Targów biznesowych, stanowiących główny cel misji. Po zakończeniu aranżowanych prezentacji biznesowych, uczestników misji mają okazję do wymiany kontaktów, dzielenia się wiedzą oraz pozyskania nowych kontrahentów.
 • Udział w konferencjach lub sesjach tematycznych

Niejednokrotnie jednym z celów misji jest udział jej uczestników w międzynarodowych konferencjach, forach tematycznych, czy seminariach. Dzięki udziałowi czynnemu lub biernemu w niniejszych wydarzeniach, ich uczestnicy mają okazję poznać nowe trendy, aktualna wiedzę z zakresu tematyki biznesowej, a także samemu przedstawić własne dobre praktyki i tym samym zaciekawić działalnością swojej firmy potencjalnych inwestorów, kontrahentów.

Proponujemy następujące usługi doradcze związane z misją gospodarczą:

1. Wskazanie konkretnego rynku poprzedzone dokładną analizą szans wejścia na ten rynek z konkretnymi wyrobami wg oczekiwań klienta.
2. Wyszukanie potencjalnych partnerów spełniających oczekiwania klienta.
3. Organizacja misji gospodarczej:

 • zapewnienie zakwaterowania,
 • zabezpieczenie obsługi logistycznej,
 • projekt materiałów reklamowo-promocyjnych,
 • opracowanie strategii spotkań z potencjalnymi partnerami,
 • aranżacja spotkań bilateralnych z wcześniej dobranymi partnerami,
 • opracowanie strategii wejścia z eksportem towarów na dany rynek, kolejnych działań i najkorzystniejszych technik promocji,
 • usługi tłumaczeniowe.

4. Pomoc w uzyskaniu dofinansowania do udziału w misji zagranicznej z dostępnych źródeł.

KOJARZENIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH​

Kojarzenie partnerów biznesowych ułatwia rozpoznanie rynków zagranicznych oraz znalezienie partnera w wybranej branży.

Nasza oferta obejmuje m.in.

 • dostarczanie informacji gospodarczych oraz danych statystycznych;
 • tworzenie baz teleadresowych firm;
 • wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych oraz wysyłka oferty do wyselekcjonowanych firm;
 • analizę zagranicznych rynków;
 • przekazanie danych kontaktowych od zainteresowanych współpracą potencjalnych partnerów biznesowych;
 • promocję oferty firmy na rynkach zagranicznych;
 • pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi;
 • organizację indywidualnych spotkań B2B przyjazdowych i wyjazdowych;
Asysta przy organizacji międzynarodowych spotkań B2B

Oferujemy wsparcie organizacyjne, językowe oraz merytoryczne podczas biznesowych wyjazdów zagranicznych, obejmujące:

 • logistykę wyjazdu,
 • aranżowanie spotkań z zagranicznymi partnerami biznesowymi,
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe przy tworzeniu prezentacji i materiałów promocyjno-informacyjnych danej firmy,
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe podczas roboczych oraz oficjalnych spotkań w Polsce oraz zagranicą.

 

Formy realizacji współpracy z zagranicą:

 • organizacja misji gospodarczych i obsługa goszczących w Polsce,
 • organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.,
 • organizacja międzynarodowych seminariów problemowych oraz szkoleń i doradztwa z udziałem ekspertów zagranicznych,
 • promocja wystawienniczo-targowa w kraju i zagranicą,
 • współpraca w ramach realizowanych projektów międzynarodowych,
 • udostępnienie firmom członkowskim i gościom zagranicznym informatorów, katalogów, biuletynów i opracowań specjalistycznych,
 • upowszechnianie zagranicznych programów i funduszy wspierania przedsiębiorczości oraz programów krajowych dotyczących promocji eksportu,
 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi (realizacja umów), placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej,
 • współpraca z krajowymi instytucjami promocji międzynarodowej i administracji publicznej,
 • reprezentowanie RIG w Katowicach w kraju i zagranicą w imprezach i akcjach informacyjno-promocyjnych.
Translate »