Podsumowanie całorocznych działań  i nowych narzędzi stworzonych na rzecz przedsiębiorców i lokalnej społeczności przez śląskie oraz zagłębiowskie samorządy. Wręczenie honorowych wyróżnień „Samorząd, który wspiera MŚP”, pokazujących uznanie środowiska gospodarczego dla działań włodarzy miast i gmin regionu, a także przedstawienie prognoz gospodarczych na rok 2022 – było głównymi tematami Regionalnego Gospodarczego Zamknięcia Roku. Coroczne wydarzenie, w kalendarzu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, odbyło się 15 grudnia br. w reprezentacyjnej Willi Goldsteinów.  

 

Mijający rok 2021 to kolejny trudny czas dla firm i gospodarki. Po okresie lockdownów, restrykcji epidemicznych przedsiębiorcy zostali zmuszeni do weryfikacji swoich planów biznesowych i rozwojowych. Wielu z nich, zwłaszcza tych stawiających na pracę zdalną, odbudowało swoją pozycję, nie wszystkim to się jednak udało. Na szczęście, spora grupa firm mogła skorzystać z pomocy instytucji samorządu gospodarczego czy lokalnych władz miast i gmin.

Cieszę się, że jest z nami tylu prezydentów i burmistrzów, którzy wspierają na co dzień biznes. Nasza ponad 30-letnia współpraca jako Izby z przedsiębiorcami, z samorządami, z uczelniami wyższymi pokazuje, że taki model współdziałania należy pielęgnować – powiedział na powitanie uczestników wydarzenia Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Gospodarz Regionalnego Gospodarczego Zamknięcia Roku podsumował rok pracy Izby, która mimo przeciwności może pochwalić się nowymi projektami i kontynuacją swoich kluczowych przedsięwzięć. Europejski Kongres MŚP w trakcie pięciu hybrydowych wydarzeń zgromadził ponad 15 tysięcy uczestników stacjonarnie i online. Ponad 150 firm otrzymało kompleksową pomoc doradczą w ramach Centrum Wsparcia MŚP oraz konsultacji prowadzonych przez RIG. Dzięki partnerstwu z Miastem Katowice uruchomiono dwa bezpłatne projekty szkoleniowo-edukacyjne, wzmacniające kompetencje firm i ich kadry menadżerskiej. RIG realizował w 2021 r. pięć projektów unijnych. Warto też podkreślić rosnącą wartość AVE (ekwiwalentu reklamowego), która wyniosła ponad 5,2 mln zł, biorąc pod uwagę efektywność działań PR-owych i marketingowych RIG w mediach.

 

Rok wyzwań i próby za nami i w perspektywie 2022

 

Bilans mijającego roku przedstawili Partnerzy wydarzenia.

– Można podsumować ten czas jako rok dobrych wyzwań. Z komfortu nie wypływają ważne projekty, ale z poczucia, że czegoś nam brakuje. To potrzeba jest matką wynalazków. Dla Metropolii to duże projekty inwestycyjne i strukturalne związane z komunikacją, połączeniami kolejowymi, metro-linią. A także zadanie Open Data polegające na przeformatowaniu danych z wszystkich 41 gmin należących do GZM, tak żeby inwestor czy mieszkaniec miał łatwy dostęp do informacji. Wiążemy duże nadzieje z tzw. projektami miękkimi. To Fundusz Wspierania Nauki, gdzie finansujemy projekty uatrakcyjniające ofertę dla studentów, jak również projekt Metropolia Przyjazna Seniorom i Młodzi Robią Metropolię – wymieniał Henryk Borczyk, Wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

 

Jak podkreślał Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice jako pozytyw kryzysowego okresu można uznać stworzenie i ugruntowanie nowych przestrzeni do współpracy.

– Pamiętajmy o złotym trójkącie, o którym mówił prof. Jerzy Buzek: samorządy – uczelnie wyższe – biznes, który przynosi wymierne korzyści. Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy to przykład udanej kooperacji miasta, instytucji samorządu gospodarczego, NGO-sów w celu ratowania miejskiego biznesu. Mam nadzieję, że doświadczenia wyciągnięte z tego trudnego roku 2021 możemy przełożyć na przyszłość, by szukać korzystnych rozwiązań, a także pokonywać kolejne przeszkody łatwiej i szybciej – komentował Prezydent Miasta Katowice.

 

– Cieszę się, że możemy powiedzieć, że udało nam się przetrwać, że nie zaniechaliśmy czegoś, co napędza nasze życie – biznesu, inwestycji. Pakiet SOSnowiec dla przedsiębiorców, współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego i cała gama projektów zdały egzamin. Kolejne lata zweryfikują skuteczność tych naszych działań. Warto pamiętać jednak, że samorząd i biznes osobno stanowią siłę, ale połączone dają siłę nie do zatrzymania, czego nam wszystkim życzę – dodawał Zbigniew Byszewski, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec.

 

 

Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu przedstawił nowe produkty instytucji dla firm. Oprócz pożyczek, było to m.in. Centrum Obsługi Przedsiębiorców, specjalny program restrukturyzacyjny albo projekt Sieć Otwartych Innowacji skierowany dla MŚP.

 

Chciałbym serdecznie podziękować serdecznie przedsiębiorcom za to, że przetrwaliśmy. To nie był łatwy rok (…). Staramy się pomagać jak możemy dawaliśmy pożyczki covidowe, dajemy zwykłe. Uruchomiliśmy również w Katowicach poza naszym oddziałem Centrum Obsługi przedsiębiorców, które pomaga w realizacji naszych produktów mówił Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu

 

O tym jakie są prognozy gospodarcze na przyszły rok i na co warto zwrócić uwagę planując swoje działania mówił Prezes RIG. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ otrzymujemy sprzeczne sygnały. Przewidywany wzrost gospodarczy na koniec roku ma wynieść 5,5 proc., ale jednocześnie peakuje inflacja (7,7 proc. w listopadzie), rosną ceny energii, a przerwany łańcuch dostaw nie został jeszcze odbudowany.

 

– Taką sytuację musimy zaakceptować i żyć ze świadomością, że nasza codzienność będzie już tak wyglądała. Liczymy jednak na szybką odbudowę naszych firm i całej gospodarki. Są takie prognozy. W 2022 r. – w ramach Planu Odbudowy dla Europy – Komisja Europejska przeznaczy750 mld euro dla po-pandemicznych gospodarek UE. Ponad 30 proc. będzie przeznaczonych na ekologię i działania prośrodowiskowe, 15,5 proc. na badania i rozwój (dotacje na innowacje). Będą też środki na funkcjonowanie firm na rynkach zagranicznych – mówił Tomasz Zjawiony.

 

„Samorząd, który wspiera MŚP”

Które samorządy najlepiej wspierały firmy w przeciągu ostatniego roku? Tego również można było się dowiedzieć w trakcie Regionalnego Gospodarczego Zamknięcia Roku. Honorowe wyróżnienia, pokazujące uznanie środowiska gospodarczego dla samorządów, które wyciągnęły pomocną dłoń do biznesu, gdy była potrzebna i niejednokrotnie uratowały istnienie lokalnych firm wręczyli Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach i Marcin Lis, Prorektor ds. Spraw Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, Akademia WSB.

W ten sposób chcieliśmy podziękować za pomoc w trudnym czasie. To wcale nie jest powszechne zjawisko, że samorządowcy myślą o tych, dzięki którym właściwie funkcjonują. W momencie kiedy osiągamy sukcesy, dzielimy się podatkami jest dobrze, ale gdy potrzebujemy wsparcia, to ta pomoc wydająca się czymś naturalnym, nie jest niestety dla wszystkich oczywista – reasumował Prezes RIG w Katowicach.

 

Pamiątkowe statuetki i dyplomy otrzymali przedstawiciele władz: Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Pszczyny, Sosnowca i Zabrza.

 

Chce podziękować całemu środowisku samorządowców i biznesu za to, ze wspólnie pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które chroniły gospodarkę. To była współpraca merytoryczna, a zarazem przykład międzyludzkiej solidarności – akcentowała, odbierając wyróżnienie, Ewa Fudali-Bondel, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwoju Gospodarczego.

To ważna dla nas nagroda, która docenia nasze działania. W tym roku utrzymaliśmy rekordowe inwestycje, powołano Radę Gospodarczą przy Prezydencie, nowe rozwiązania kreujemy z uczelniami wyższymi i biznesem – dodawał Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

W trakcie części oficjalnej wydarzenia wręczono także nagrody dla najlepszych uczestników szkoleń organizowanych we współpracy z Miastem Katowice – Katowickiej Akademii Digital Marketingu oraz Katowickiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy. W projektach wzięło udział 90 przedstawicieli firm ze stolicy Górnego Śląska.

Regionalne Gospodarcze Zamknięcie Roku było jednocześnie Spotkaniem Firm Członkowskich RIG w Katowicach, jak również ostatnią okazją w 2021 roku do networkingu i rozmów biznesowych w gronie partnerów i przyjaciół Izby.

Musimy walczyć i pracować o to, by kolejny rok był lepszy, co pozwoli nam się wspólnie odbudować, przyniesie dobre projekty, umożliwiające rozwój naszych firmy, miast, a w konsekwencji całego regionu i polskiej gospodarki. Miarą sukcesu i wartości jest to – ile dajemy z siebie innym. Działania samorządu wspólnie z biznesem są tego pozytywnym przykładem – podsumowywał spotkanie Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

 

Najnowsze