Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak spotkała się 6 lipca z przedsiębiorcami i samorządowcami w Katowicach. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

 

– Cieszę się, że mogę się z państwem spotkać i porozmawiać o wsparciu w ramach tarczy antykryzysowej i funduszy ministerialnych. To ogromne środki, które służą zrestartowaniu gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. Wiele rozmawiamy o wykorzystaniu środków unijnych, które pozostały w tej perspektywie, ale także o kształcie nowego okresu unijnego finansowania. 700 mld zł ma trafić do gospodarki. To ambitny budżet, który ma służyć ambitnym wyzwaniom – przekonywała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

 

W spotkaniu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i członek Zarządu Izabela Domogała, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz przedstawiciele instytucji gospodarczych z regionu, m.in. i Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Tematem spotkania z przedsiębiorcami i samorządowcami były działania w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego i niwelowanie skutków pandemii ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz efekty już podjętych działań, które są komplementarne do Rządowej Tarczy Antykryzysowej.

 

Kolejnym ważnym dla sektora MŚP problemem poruszonym w czasie spotkania z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzatą Jarosińską-Jedynak był problematyka przygotowania projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego: odpowiednia koncepcja partnerstwa, właściwy dobór podmiotu prywatnego, rozłożenie ryzyk i zabezpieczenie właściwego finansowania.

 

 

 

– Warto zwrócić uwagę, na konieczność zmiany zasad funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego. Samorządy ze względu na topniejące dochody z podatków, mogą mieć problem z zapewnieniem wkładu własnego w wysokości 20-30 proc. dotacji unijnej, o którą aplikują. Zaangażowanie kapitału prywatnego oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu może przynieść szereg korzyści dla instytucji publicznych. W ten sposób powstaje dodatkowa przestrzeń dla budowania PPP, które ma być przyjazne dla partnerów prywatnych. Aktualnie formuła finansowania w ramach PPP jest wyjątkowo trudna dla sektora prywatnego, dlatego wspieramy intensyfikację działań służących poprawie tej sytuacji, co jest szczególnie pożądane w nowych realiach gospodarczych post-pandemii – mówił prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony.

 

 

O doświadczeniach związanych z kryzysem i wsparciem dla przedsiębiorców w kontekście województwa śląskiego mówił marszałek Jakub Chełstowski. Marszałek zaprezentował m.in. założenia „Śląskiego Pakietu dla Gospodarki”, wspomniał także, że władze regionu bardzo szybko zareagowały na kryzys związany z koronawirusem, wdrażając skuteczne działania i uruchamiając środki dla przedsiębiorców.

 

– Tylko dobra współpraca strony rządowej i samorządowej przynosi konkretne efekty. Skutecznie wykorzystujemy środki unijne i rządowe, przygotowaliśmy także swoje narzędzia wsparcia, one działają, a środki trafiają do przedsiębiorców i zasilają lokalną gospodarkę. Jesteśmy jednym z trzech regionów w Unii Europejskiej, który dostał zgodę z Komisji Europejskiej na przesunięcie środków w ramach RPO i te środki służą dziś przedsiębiorcom – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

 

 

 

W trakcie wydarzenia rozmawiano o tym, co poprawić i jak zaprojektować wsparcie, by skutecznie realizować potrzeby przedsiębiorców. Omówiono poszczególne elementy i formy wsparcia, dyskutowano o kierunkach działań w tym zakresie w przyszłości.

 

– Wystąpiliśmy z postulatem dotyczącym zmiany prawnych zapisów Ministerstwa Finansów, ułatwiających przedsiębiorcom interpretację prawną skutków podatkowych otrzymania subwencji z PFR. Istnieje bezwzględna zasadność sprecyzowania jasnej informacji na temat reguł odprowadzania podatku dochodowego przez firmy, które skorzystały z dotacji PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej. W tej chwili powstały dwie wątpliwości: czy firmy muszą zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji, a jeśli nie, to czy trzeba będzie go płacić za rok, gdy część subwencji (maks. 75 proc.) zostanie umorzona?  Przedsiębiorca musi mieć taką sytuację wyjaśnioną czarno na białym, by wiedzieć na czym stoi jego firma – akcentował prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony.

 

Przed dyskusją w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak spotkała się z przedsiębiorcami w Bobrownikach.

 

fot. Tomasz Żak / UMWS

Najnowsze