W konferencji prasowej zapowiadającej start kampanii uczestniczyli: marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, a także Bogusława Bartoszek z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i prof. Jan Klimek, prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Gościem wydarzenia był również ambasador kampanii, Cyber Marian.

 

Wsłuchujemy się w potrzeby środowisk branżowych i pracodawców i chcemy w ten sposób przekonać młodych ludzi, by świadomie wybrali ścieżkę zawodową. Szkolnictwo zawodowe to dobry wybór, który daje satysfakcję i perspektywy na ciekawą pracę. Ta kampania ma docierać do uczniów i ich rodziców w nowoczesny, multimedialny sposób – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

 

Celem kampanii jest popularyzacja i uatrakcyjnienie wizerunku szkolnictwa zawodowego (tj. szkół branżowych oraz techników) oraz zachęcenie młodych ludzi do wybrania tej ścieżki kariery zawodowej. Kampania stanowi kontynuację i uzupełnienie prowadzonych do tej pory działań polegających na zwiększeniu jakości kształcenia zawodowego na terenie województwa śląskiego.

 

Ta kampania jest związana z programem realizowanym przez województwo śląskie z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – „Śląskie. Zawodowcy”. Kierujemy ją do uczniów, ich rodziców, ale także do nauczycieli, którzy mogą liczyć na wsparcie w ramach zwiększania swoich kompetencji i udział w szkoleniach. Promujemy zawody, które są unikalne i poszukiwane na rynku pracy, to szansa na dalszy rozwój gospodarczy regionu – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

 

Ambasadorem kampanii został znany polski YouTuber, artysta i zawodowiec w swoim fachu – Cyber Marian (Dominik Makowski), twórca kanału, który posiada ponad 1,2 mln subskrypcji, a każdy jego film osiąga setki tysięcy wyświetleń. Ambasador kampanii będzie zachęcał młodzież do podjęcia nauki w szkołach technicznych i branżowych, ale również komunikował się z rodzicami, pedagogami i pracodawcami, by pomogli młodzieży w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej.

 

 

 

W ramach prowadzonej kampanii przewidziano „Festiwal Zawodowca”, mający łączyć szkoły oraz potencjalnych uczniów. Przewidziano „dni otwarte” u pracodawców, podczas których zakłady pracy przedstawią swoją ofertę i zakres działalności uczniom szkół.

Kampania będzie prowadzona również w serwisach społecznościowych na Facebooku, YouTubie oraz Instagramie.

 

Prowadzone działania związane są z projektem „Śląskie. Zawodowcy” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie województwa oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych przez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie.

 

Przewidziane jest ponadto podniesienie kompetencji nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej.

 

Liderem jest Województwo Śląskie, a partnerami zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

 

 

Kampania „Poznaj moc zawodowca” potrwa do końca października 2022 roku. Jej koszt to ponad 1 mln zł.

 

Źródło i foto: UMWS.

Najnowsze