Firma Intrum, Członek Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami i Związku Przedsiębiorstw Finansowych, od wielu lat przygotowuje w całej Europie coroczny raport nt. płatności wśród konsumentów i przedsiębiorców. Od wielu lat dokument stanowi istotny element badań ekonomicznych i jest często elementem uzasadnień regulacyjnych w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej lub parlamentach krajowych. 

Badanie skierowane jest do:

  • osób, które prowadzą własną firmę,
  •  pracowników zajmujących się sprawami finansowymi przedsiębiorstwa, w którym pracują.

Wyniki ankiet zostaną ujęte w raporcie European Payment Report 2020. Europejski Raport Płatności opiera się na corocznym badaniu przeprowadzanym przez Grupę Intrum jednocześnie w 29 europejskich krajach, także w Polsce.

W raporcie zbierane są dane z tysięcy firm z całej Europy, dzięki czemu pozyskiwany jest wgląd w zachowania płatnicze i kondycję finansową europejskich przedsiębiorstw. Tworzona jest kompleksowa informacja nt. obecnych standardów płatności, a także sytuacji płatniczej i ekonomicznej firm.

➤Czy Twoja firma cierpi z powodu opóźnionych płatności?

➤Jak oceniasz warunki prowadzenia biznesu w Polsce?

➤Czy czeka nas recesja?

➤Czy nasz kraj stanie się bezgotówkowy w najbliższym czasie?

➤Czy polscy przedsiębiorcy powinni otrzymywać wsparcie od Państwa?

Wyraź swoją opinię i wypełnij ankietę:

https://tiny.pl/7hzjq

Poprzednie raporty do pobrania: TUTAJ.

Najnowsze