Z dniem 8 maja 2023 roku Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu – Firma Członkowska RIG w Katowicach – uzyskała formalnie status i nazwę Akademii Humanitas. To wyjątkowy moment dla całej społeczności Uczelni, a zarazem historyczny krok w rozwoju tego ośrodka akademickiego.

 

 

Wyrażając zgodę na zmianę nazwy Uczelni, Minister Edukacji i Nauki symbolicznie uhonorował i docenił ponad 26 lat działalności naukowej oraz znaczący wkład Uczelni w nowoczesne kształcenie studentów i słuchaczy studium doktorskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyraz „akademia” ma charakter prawnie zastrzeżony i może być używany wyłączne przez uczelnie spełniające wysokie wymagania ustawowe, w tym posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

 

Zmiana kategorii i w konsekwencji – nazwy ze szkoły wyższej na Akademię to kolejny etap w rozwoju Uczelni, który wyraża szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Status Akademii został przyznany dzięki wysokim wynikom ewaluacji działalności naukowej, której dokonali: Komisja Ewaluacji Nauki oraz Minister Edukacji i Nauki. W lutym 2023 roku, decyzją Ministra, Wyższa Szkoła Humanitas uzyskała prawomocnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach „nauki prawne” oraz „nauki o zarządzaniu i jakości”.

 

W imieniu społeczności RIG – gratulujemy Uczelni zmiany statusu i nazwy!

 

www.humanitas.edu.pl

Najnowsze