Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach podjęła działania wspierające projekt CEA-PME: DataSkills4SMEs, adresowany do sektora MŚP. Inicjatywa daje szansę polskich firmom na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania danymi. W konsekwencji możliwe stanie się wydajne, łatwe i efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii i tym samym wzmocnienie konkurencyjności oraz skuteczności działań sektora MŚP na rynku.

 

Projekt zakłada opracowanie oraz realizację bezpłatnych, innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, a także cyklu szkoleń dla pracowników firm sektora MŚP. Celem projektu jest m.in. poszerzenie wiedzy z zakresu zaawansowanego zarządzania danymi wśród reprezentantów MŚP.

 

Pierwszym krokiem realizacji projektu jest ankieta, skierowana do przedsiębiorców (dostępna w języku angielskim, niemieckim i włoskim). Dlaczego jest ona tak ważna? Chcemy w pierwszej kolejności dowiedzieć się, jakie umiejętności w zakresie danych są najbardziej potrzebne wśród MŚP.

 

Na podstawie ustaleń będziemy w stanie stworzyć najbardziej odpowiedni plan szkolenia, który zostanie udostępniony firmom za darmo.

 

Finansowany ze środków UE projekt DataSkills4SME ma na celu pomóc MŚP w Europie w zdobyciu umiejętności w zakresie zarządzania danymi. Zdolność ta, ma im zagwarantować  wydajne i łatwe korzystanie z nowoczesnych technologii wewnątrz firm, w biurach elektronicznych o najwyższych standardach jakości. Chcemy by przedsiębiorcy sektora MŚP sprawnie radzili sobie z zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, szybko i efektywnie zarządzali danymi, a przy tym sprawnie realizowali swoje cele zgodnie z mechanizmami transformacji cyfrowej. Chcemy podnieść odpowiednie kwalifikacje, wspierać możliwości przekwalifikowania pracowników, umożliwiając im tym samym dobry start w przyszłość, także związaną z rzeczywistością po pandemii COVID-19.

 

DataSkills4SME przyczyni się do szybkich zmian długoterminowych i przetestuje innowacyjne rozwiązania problemów cyfrowych, przed którymi stoją pracownicy MŚP. Metody szkoleniowe, które zapewni projekt, będą mogły zostać włączone do głównego nurtu i wygenerować trwały i systemowy wpływ na jakość pracy i konkurencyjność MŚP w Europie.

 

Projekt DataSkills4SME chce osiągnąć ten cel poprzez następujące kroki:

 

  • Na początku w ramach projektu zostaną przeprowadzone badania międzysektorowe na podstawie ankiety, którą wypełnią MŚP w całej Europie. Jego celem jest przedstawienie przeglądu ich doświadczeń i potrzeb w 27 państwach członkowskich UE w zakresie innowacji cyfrowych i zarządzania danymi.
  • Na podstawie wyników badań zostanie opracowany i wdrożony model uczenia się.
  • Model zostanie przetestowany w fazie pilotażowej: pracownicy MŚP będą mogli zarejestrować się na platformie szkoleniowej, aby uczestniczyć w kursach poświęconych doskonaleniu i optymalizacji umiejętności w zakresie danych.

 

Więcej o projekcie:  CZYTAJ TUTAJ.

Link do ankiety: TUTAJ.

 

W razie wszelkich pytań dotyczących projektu lub samej ankiety zapraszamy do kontaktu drogą mailową:

Katarzyna Piosek, Główna Specjalistka Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach:

kpiosek@rig.katowice.pl

Mateusz Wachowski, Kierownik Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach:

mwachowski@rig.katowice.pl

Najnowsze