Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, pełni od sierpnia 2021 roku też nową funkcję. Przedsiębiorca ze Śląska został wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. KIG jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. KIG reprezentujemy interesy polskiego biznesu.

Przedsiębiorca ze Śląska wiceprezesem KIG

Tomasz Zjawiony został od sierpnia 2021 roku nowym wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. Od 2018 roku jest prezesem RIG w Katowicach – zastąpił na tym stanowisku Tadeusza Donocika, który zrezygnował z pełnienia roli prezesa po prawie 29 latach.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych: 65 izb branżowych, 59 izb regionalnych, 18 izb bilateralnych i 14 innych organizacji.

 

Tomasz Zjawiony – to przedsiębiorca, menadżer, Konsul Honorowy Republiki Słowenii. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne oraz podczas licznych staży, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach polskim oraz międzynarodowym.

 

Przez ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich oraz niemieckich, gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej. Jest inicjatorem wielu projektów społecznych i przedsiębiorczych. Działa również, jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Wiceprzewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów przy marszałku województwa śląskiego, Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Rady Społeczno-Gospodarczej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności, Rady Politechniki Śląskiej, a także jako Przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek, również skarbu państwa.

 

Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii

 

Źródło: Dziennik Zachodni

Najnowsze