Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza na szkolenie online: Określanie niepreferencyjnego i preferencyjnego pochodzenia towarów oraz klasyfikacja towarów w obrocie towarowym z zagranicą

 

Termin: 28.02.2023, godz. 9.45-16.00

 

Miejsce: Microsoft Teams

 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu reguł pochodzenia towarów. Tematyka szkolenia ma na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę dotyczącą ustalania niepreferencyjnego i preferencyjnego pochodzenia towarów oraz jego dokumentowania. Znajomość tych uregulowań jest niezbędna dla potrzeb prawidłowego określenia pochodzenia towarów.


Metodologia: 
Wykład online „na żywo” na platformie Microsoft Teams


Prowadzący:

 

Tomasz Sętkowski – wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.


Program szkolenia:

 

 1. Reguły pochodzenia niepreferencyjnego:
  • zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia,
  • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
  • przypadki, gdy organ celny wymaga potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
 2. Reguły pochodzenia preferencyjnego:
  • umowy o wolnym handlu i partnerstwie gospodarczym,
  • autonomiczne porozumienia preferencyjne,
  • rodzaje występujących stawek celnych i zasady ich stosowania,
  • rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,
  • zasady wystawiania świadectw pochodzenia i deklaracji eksporterów (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne),
  • kumulacja pochodzenia.
 3. Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów:
  • terminy ważności dowodów pochodzenia,
  • warunek bezpośredniego transportu.
 4. Poświadczanie wspólnotowego statusu towarów:
  • deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy,
 5. Klasyfikacja towarów stosowana w handlu międzynarodowym
 • Wspólnotowa Taryfa Celna – jej budowa, struktura i zawartość. Zakres stosowania taryfy w przedsiębiorstwie.
 • Źródła informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu taryfikacji towaru w przedsiębiorstwie – skąd uzyskać informacje o kodzie CN, jaki powinien być zastosowany?
 • Praktyczne zasady taryfikowania towarów w handlu międzynarodowym.
 • Zastosowanie kodów CN
 1. Zakończenie, pytania i odpowiedzi

 

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi:

dla Firm Członkowskich: 490 zł + 23%VAT

dla Firm Niezrzeszonych: 530 zł + 23%VAT

 

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.02.2022r.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania, z przyczyn niezależnych.

Link do szkolenia zostanie przesłany na dzień przed szkoleniem.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres szkolenia@rig.katowice.pl

W wiadomości prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe (email, telefon) oraz nazwę firmy.

 

Potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie jest kontakt z RIG w sprawie szkolenia i potwierdzenie wpisu na listę uczestników.

 

KONTAKT:

Zespół ds. edukacji, doradztwa i projektów

32/ 351 11 86
szkolenia@rig.katowice.pl

Najnowsze