Polski Ład obróci życie przedsiębiorców o 180 stopni. Podczas Spotkania Firm Członkowskich, wspólnie z kancelarią JGA Doradztwo Podatkowe, omówimy najistotniejsze zmiany dla osób prowadzących firmy. Skupimy się przede wszystkim na obszarze podatków dochodowych, VAT oraz ZUS.

 

Oprócz części praktycznej, poświęconej zmianom w podatkach – nie zabraknie networkingu i powitania nowych firm członkowskich.

 

Spotkanie odbędzie się 23 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie RIG w Katowicach.
Bezpłatne zapisy – https://app.evenea.pl/event/spotkanieczlonkowskie2311/

 

Szczegółowy harmonogram:

 1. Wprowadzenie do zmian w przepisach
 2. Zmiany w zakresie PIT i obciążeń osobistych
 3. Zmiany w zakresie CIT
 4. Zmiany wspólne dla PIT i CIT
 5. Zmiany w zakresie VAT
 6. Porozumienie inwestycyjne
 7. Zmiany w zakresie ulg podatkowych
 8. Zmiany w ustawie o rachunkowości
 9. Zmiany w zakresie Kodeksu Karnego Skarbowego

 

Prelekcję poprowadzą doświadczeni doradcy podarkowi z kancelarii JGA Doradztwo Podatkowe

 • Jarosław Wiśniewski, Prezes JGA Doradztwo Podatkowe – ekonomista, prawnik, doradca podatkowy. Od 2007 roku kieruje spółką doradztwa podatkowego JGA – Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Specjalizuje się w tematyce rachunkowości i finansów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kontroli oraz audytu śledczego i procedur związanych z wykrywaniem fraudów w przedsiębiorstwach. Nadzorował pracę zespołów audytorskich. Jest autorem kilku projektów w zakresie wdrożenia procedur dotyczących rozliczania ulgi technologicznej, B+R oraz Innovation BOX.
 • Marcin Piątek, Partner JGA Doradztwo Podatkowe, Doradca Podatkowy – doradzał polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie optymalizacji podatkowej, jak również ograniczania ryzyka podatkowego. Uczestniczył w procesach transformacji przedsiębiorstw oraz ich reorganizacji. Prowadził przeglądy typu due diligence, w tym przeglądy podatkowe. Doradzał przy obsłudze transakcji, których przedmiotem były aktywa, w tym udziały, akcje, nieruchomości oraz przedsiębiorstwa i ich zorganizowane części. Występował w sprawach sądowo- administracyjnych jako pełnomocnik. Prowadził szkolenia z zakresu podatków.

 

Partnerem wydarzenia jest JGA Doradztwo Podatkowe.

 

Partner Wydarzenia: JGA Doradztwo Podatkowe.

Najnowsze