Czy działają Państwo w sektorze produkcyjnym i zamierzają zakupić nowe maszyny lub linie produkcyjne, zmodernizować i rozbudować albo postawić nowy zakład? A być może operują w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i zamierzają Państwo w najbliższym czasie zwiększyć zatrudnienie? Jeżeli tak, to warto zainteresować się dofinansowaniem kosztów takich projektów w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Za jego sprawą województwo śląskie oraz Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska są prawdziwym rajem podatkowym dla inwestujących firm.

 

Firmy inwestujące na Śląsku mogą liczyć w ramach programu Polska Strefa Inwestycji na zwrot od 25 do 45% wartości inwestycji. Natomiast od 2022 r. kwoty te najprawdopodobniej wzrosną do 30-50% kosztów inwestycji. Wartość dofinansowania zależna jest od wielkości firmy.

 

Duże firmy, tj. takie, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników, mogą aktualnie liczyć na zwrot 25% wartości inwestycji. Natomiast średnie otrzymają już zwrot 35% wartości, a małe firmy i mikrofirmy otrzymają zwrot w wysokości 45% kosztów. Wartości te od 2022 roku powiększą się o 5%.

 

Przekładając to na konkretne liczby – duża firma, budując np. nowy zakład produkcyjny na Śląsku i inwestując w niego 10 mln zł, otrzyma zwrot kosztów inwestycji w wysokości 2,5 mln zł. Średnia firma rozbudowująca swój zakład produkcyjny i inwestująca 5 mln zł, otrzyma zwrot 1,75 mln zł kosztów. Natomiast mała firma zatrudniająca do 50 pracowników i inwestująca przykładowo w nowe maszyny produkcyjne 2 mln zł, otrzyma zwrot w wysokości 900 tys. zł.

 

Zaś firmy z sektora nowoczesnych usług inwestujące na Śląsku i zatrudniające na przykład w ramach projektu B+R lub centrum nowoczesnych usług dla biznesu minimum 4 pracowników, również mogą liczyć na zwrot 25-45% kosztów takiej inwestycji, wliczając w to np. dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników.

Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach PSI polega na przyznaniu inwestującej firmie zwolnienia podatkowego. W uproszczeniu firma otrzyma zwolnienie podatkowe w wysokości ww. zwrotu kosztów inwestycji i nie będzie płacić podatku dochodowego PIT lub CIT tak długo, dopóki nie wykorzysta przyznanej jej puli.

 

Na jakie konkretne projekty inwestycyjne można otrzymać takie dofinansowanie:

  • budowę nowego zakładu produkcyjnego lub rozbudowę istniejącego
  • zakup nowych maszyn produkcyjnych lub nowej linii produkcyjnej
  • wdrożenie nowego produktu
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego
  • zatrudnienie nowych pracowników
  • postawienie pod rozwój firmy własnego biurowca lub rozbudowę już istniejącego.

Na zwolnienie mogą liczyć praktycznie wszystkie firmy z sektora przemysłowego oraz oferujące nowoczesne usługi dla biznesu.

 

Jakie warunki muszą spełnić firmy, żeby móc skorzystać z takiego dofinansowania?

 

W pierwszej kolejności firmy muszą otrzymać tzw. decyzję o wsparciu. Wydaje ją Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), która w tych sprawach jest właściwa dla całego województwa śląskiego. Ważne jest, aby otrzymać ją przed poniesieniem pierwszych kosztów inwestycji i przed podpisaniem pierwszych umów związanych z jej realizacją oraz zatrudnieniem w ramach inwestycji pierwszych pracowników. Decyzja jest udzielana w ramach procesu, który jest realizowany i rozpatrywany przez KSSE. Z naszego doświadczenia możemy wskazać, że KSSE prowadzi postępowanie w sposób przyjazny przedsiębiorcy. Na takie decyzje czeka się zazwyczaj 4-6 tygodni.

Przygotowując wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, warto zadbać o bardzo dokładne określenie projektu oraz rozpisanie kosztów inwestycji oraz terminów, w których inwestycja oraz jej etapy będą realizowane. Warto poświęcić wnioskowi dużo uwagi, ponieważ chodzi tu o pomoc publiczną.

 

Po otrzymaniu decyzji firma może już w pełni przystąpić do realizacji inwestycji. Na tym etapie warto zadbać o przygotowanie firmy do rozliczeń podatkowych, gdyż dofinansowanie inwestycji odbywa się właśnie poprzez zwolnienie podatkowe. W tym zakresie warto wdrożyć w firmie plan podatkowy, który będzie wskazywał, które koszty będą ujmowane oraz w jaki sposób następować będzie rozliczenie dofinansowania.

 

Śląskie jest szczególną lokalizacją na mapie PSI, gdyż progi wejścia i skorzystania z tego programu są w znaczącej części województwa zdecydowanie obniżone w porównaniu do innych regionów Polski. Atrakcyjność programu na Śląsku wzmacnia również to, że firmy mogą zainwestować w dosłownie każdej lokalizacji na obszarze województwa, aby móc skorzystać z atrakcyjnych dofinansowań.

 

dr Mateusz Korus MLB, radca prawny

Weronika Wiśniewska-Żurek, aplikant radcowski

 

Kancelaria KorusLegal

Ligocka 103, 40-568 Katowice

polskastrefainwestycji@koruslegal.pl

tel. 32 728 11 00

 

Kancelaria KorusLegal należy do Klubu Firm Członkowskich RIG w Katowicach.

 

 

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze