Od roku Instytut Metali Nieżelaznych należy do największej sieci badawczej w Polsce i trzeciej na świecie. Razem buduje markę Sieć Badawcza Łukasiewicz. Jednostka naukowa aktywnie działa na rzecz zażegnania pandemii COVID-19.

Łukasiewicz skupia potencjał krajowych instytutów badawczych, stanowiąc tę część nauki, która pracuje dla przedsiębiorczości i wspiera rozwój polskich firm. Widzi korzyści połączenia 36 instytutów z 11 miast, przez co zwiększył się potencjał naukowy, ludzki i sprzętowy. Współpracuje w ramach Grup Badawczych Łukasiewicza. Łukasiewicz – IMN należy do trzech grup badawczych: Zrównoważona Gospodarka, Inteligentna Mobilność, Zdrowie. 

Instytut Metali Nieżelaznych wniósł do Sieci Badawczej Łukasiewicz wiedzę i kompetencje w zakresie technologii produkcji metali nieżelaznych i ich przetwórstwa – wzbogacania rud, hutnictwa, inżynierii materiałowej, recyklingu metali i ochrony środowiska oraz chemicznych źródeł prądu.

Badania prowadzone w Łukasiewicz – IMN są wielokierunkowe są to:

  •  działania na rzecz zrównoważonej gospodarki i środowiska (tworzenie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska technologii wytwarzania oraz odzyskiwanie materiałów), 
  • inteligentnej mobilności (prowadzone są badania nad magazynowaniem energii elektrycznej i elektromobilnością),
  • zdrowia (opracowywane są zaawansowane materiały i nanotechnologie medyczne) 
  • obronności i bezpieczeństwa

Ponadto, IMN dzieli się doświadczeniem w prowadzeniu badań o zasięgu międzynarodowym, szerokimi kontaktami z przemysłem, jak również unikatowym zapleczem aparaturowym.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest miejscem pracy kreatywnych ludzi, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki! Widać to w tematach prowadzonych badaniach i działaniach mających na celu przybliżenie społeczeństwu pracy naukowców.

W dobie zagrożenia koronawirusem placówka nie pozostaje obojętna:

  • Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej wyprodukuje urządzenie VENTIL wspomagające pracę respiratorów.
  • Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków wraz z zespołem badawczym z Politechniki Wrocławskiej włączył się w intensywne prace nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz wraz z Celon Pharma inicjuje strategiczny program rozwoju terapii przeciw COVID-19.

Te wielostronne działania mają jeden cel: pomóc w zażegnaniu pandemii! 

Instytut Metali Nieżelaznych (jednostka naukowa prowadząca działalność naukowo-badawczą, ekspercką i doradczą na rzecz sektora metali nieżelaznych) należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.


Zainteresował Cię temat? Przeczytaj także o innych aktywnościach i ofertach #RIGMember:

Najnowsze