Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Ingerencja policji w spis kontrahentów

Pytanie do Rzecznika Praw Przedsiębiorców:

Proszę o pomoc w sprawie ingerencji policji w spis kontrahentów w mojej firmie. Jak to wygląda od strony prawnej?

Prowadzę skup złomu i posiadam bazę danych osobowych (ok. 4 tys. kontrahentów). Funkcjonariusze policji wymagają ode mnie ujawnienia danych. W pierwszej kolejności żądają podania ilości wszystkich towarów skupionych w ciągu dnia, następnie na podstawie tych wiadomości wymagają sprawdzenia, kto oddał dany towar w podanej przez nas uprzednio ilości.

Do wyżej wymienionych czynności policja nie posiada żadnych dokumentów (nakazu czy choćby pisma o prowadzonym postępowaniu). Nie posiadają żadnych konkretnych nazwisk podejrzanych osób.

Czy dla policji każdy sprzedający surowce wtórne jest przestępcą?Odpowiedź Rzecznika Praw Przedsiębiorców:

Rzecznik Praw Przedsiębiorców informuje, iż prawo żądania od przedsiębiorcy udostępnienia danych (spisu kontrahentów) przez Policję uregulowane jest w art. 15 § 1 ust. 7. ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, policjanci, wykonując czynności służbowe, mają prawo zwracania się o niezbędną pomoc do przedsiębiorców, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

Szczegółowe uregulowanie dotyczące procedury żądania i udzielenia informacji w zakresie niezbędnej pomocy, znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. z dnia 29 lipca 2005 r.). Zgodnie z powyższymi uregulowaniami policjant, zwracając się o udzielnie niezbędnej pomocy do jednostek gospodarczych, kieruje wystąpienie do osób pełniących funkcje kierowników lub członków zarządu w tych jednostkach lub organizacjach albo do innych osób upoważnionych do podejmowania decyzji koniecznych do udzielenia pomocy lub w danym czasie dysponujących możliwościami jej udzielenia. Żądanie (wystąpienie) jest doręczane lub przekazywane drogą elektroniczną przez właściwy organ Policji lub policjanta działającego z upoważnienia tego organu.

 

Żądanie to może być zgłoszone również ustnie przez każdego policjanta potrzebującego niezbędnej pomocy w następujących sytuacjach:

1)    niecierpiących zwłoki, a zwłaszcza w przypadku wykonywania przez policjanta czynności służbowych w celu ratowania życia, zdrowia lub wolności człowieka albo ochrony mienia oraz
w trakcie pościgu za sprawcą czynu zabronionego pod groźbą kary;

 2)   jeżeli policjant wykonuje czynności służbowe na pisemne polecenie sądu, prokuratora lub organu administracji publicznej.

 

Policjant zgłaszający ustne żądanie udzielenia niezbędnej pomocy powiadamia osobę, do której zgłasza żądanie, o działaniu w sytuacji niecierpiącej zwłoki albo na polecenie sądu, prokuratora lub organu administracji publicznej oraz przekazuje tej osobie informacje o podstawie prawnej żądania, rodzaju i zakresu niezbędnej pomocy, wskazując jednocześnie policjanta korzystającego z pomocy. Żądanie zgłoszone ustnie potwierdza się niezwłocznie poprzez doręczane lub przekazywane go drogą elektroniczną przez właściwy organ Policji lub policjanta działającego z upoważnienia tego organu.

Możliwym jest również, że policjant przeprowadzi wskazane przez Pana czynności w innej formie np. w drodze przeszukania. W takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy art. 220 kodeksu postępowania karnego i n., które określają inne zasady postępowania, w tym m.in. możliwość przeprowadzenia przeszukania po okazaniu legitymacji służbowej.

Wskazuję jednak, iż Rzecznik Praw Przedsiębiorców reprezentuje interesy przedsiębiorców nie udzielając indywidualnych porad prawnych. Rzecznik Praw Przedsiębiorców nie może zatem zapoznać się z Pana indywidualną sytuacją celem udzielenia szczegółowej porady prawnej.

Wskazuję, iż zadaniem Rzecznika jest gromadzenie i ocena informacji dotyczących naruszania bądź nadużywania prawa wobec przedsiębiorców przez organy ścigania, administrację rządową
i samorządową oraz organy kontrolne. Zakres kompetencji rzecznika obejmuje m.in. prowadzenie postępowania wyjaśniającego, zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów, zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę, wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców.

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc