Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Wskazanie odpowiedniego organu w sprawie

Pytanie do Rzecznika Praw Przedsiębiorców:

W roku 2013 podpisaliśmy z jednym z banków umowę leasingową na zakup nowego samochodu osobowego. Zgodnie z podpisanym regulaminem i tabelą opłat i prowizji (stanowiącej integralną część umowy) leasingobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty i zamknięcia leasingu oraz wykupu samochodu (opłata z tego tytułu to 2% wartości początkowej leasingu netto).

W kalkulacji kwoty wymaganej do zapłaty bank naliczył opłatę z tytułu wykupu samochodu nie w wysokości 2% tj. 1373,82 zł netto, a kwotę 10530,34 zł netto. Podczas nagrywanych rozmów z infolinią, żaden z konsultantów nie był w stanie odpowiedzieć gdzie w umowie znajduje się zapis o możliwości naliczenia przez bank tak wysokiej lub dodatkowej prowizji składającej się na wysokość wyliczonej kwoty. Z uwagi na pewną sytuację umowa ta musiała być przez nas niezwłocznie zamknięta. Po zakończeniu umowy zwróciliśmy się do banku z pismem o wskazanie w regulaminie i tabeli opłat punktu wskazującego koszta związane ze skróceniem umowy, bank zaś w odpowiedzi pisemnej wskazał punkt mówiący o 2% wartości pojazdu. Moje pytanie (prośba) dotyczy wskazania przez Państwa instytucji, organu bankowego, do którego możemy się zwrócić o pomoc w dochodzeniu bezpodstawnie naliczonych opłat.

 

 

Odpowiedź Rzecznika Praw Przedsiębiorców:

 

Rzecznik Praw Przedsiębiorców informuje, iż poza możliwością dochodzenia Pani roszczenia przed sądem powszechnym, w przypadku w którym jest Pani osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz w zakresie swojej działalności gospodarczej nie zajmuje się Pani umowami leasingowymi, których przedmiotem są pojazdy, ochroną Pani praw zajmują się Rzecznicy Konsumentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną, konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców wskazuje, iż aby mogła Pani skorzystać z pomocy Rzecznika Konsumentów istotnym jest aby Pani transakcja nie dotyczyła bezpośrednio prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. Dla ustalenia bezpośredniości związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wprowadzono w judykaturze i doktrynie prawa kryterium typowości stosunków prawnych, w których uczestniczy dany przedsiębiorca.

W świetle powyższego, jeżeli nie zajmuje się Pani w zakresie swojej działalności gospodarczej umowami leasingowymi, których przedmiotem są pojazdy, w ocenie Rzecznika Praw Przedsiębiorców, w opisanej przez Panią sprawie, istnieje możliwość skorzystania z pomocy Rzecznika Praw Konsumentów.

Ponadto, uprzejmie wskazuję, iż poza sądami powszechnymi, organami właściwymi do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a bankami są:

  1. Arbiter Bankowy oraz
  2. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Aby dochodzić swoich praw przed powyższymi organami należy jednak spełnić określone przesłanki.

Jednocześnie wskazuję, iż Pani sprawa stanowi zagadnienie, które powinno być rozpatrywane indywidulanie dla Pani przypadku przez prawnika, na podstawie posiadanych przez Panią dokumentów.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców nie rozstrzygnie przedstawianych przez Panią zagadnień prawnych, gdyż nie udziela on indywidualnych porad prawnych. Zadaniem Rzecznika jest gromadzenie i ocena informacji dotyczących naruszania bądź nadużywania prawa wobec przedsiębiorców przez organy ścigania, administrację rządową i samorządową oraz organy kontrolne. Zakres kompetencji rzecznika obejmuje m.in. prowadzenie postępowania wyjaśniającego, zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów, zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę, wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców.

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc