Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Rzecznik Praw Przedsiębiorców

 

 

 

Zakres kompetencji rzecznika obejmuje:

  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów,
  • zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę, wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców.

 

11 200px
Funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców w kadencji 2018-2023 pełni
Pani
Izabella Żyglicka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

Radca Prawny Izabella Żyglicka jest założycielką i Wspólnikiem Zarządzającym Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.  Od 1996 roku prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych w dziedzinach: prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze, prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz negocjacje i mediacje.  Założona przez nią kancelaria należy do grona największych firm prawniczych w Polsce - w rankingu kancelarii prawnych za 2013 rok, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” znalazła się na  31 miejscu w kraju i drugim w Województwie Śląskim pod względem wielkości przychodów. Od 2013 r. kancelaria przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kancelarii Prawnych (IALF), zrzeszającego ponad 60 firm prawniczych w 43 krajach świata, umożliwiając jej Klientom korzystanie z obsługi prawnej dla projektów biznesowych na całym świecie.


Kancelaria stale doradza  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym oraz posiada bardzo szerokie doświadczenie zdobyte podczas obsługi niestandardowych projektów oraz kontraktów.

 


 

 

image002


 

Mecenas Żyglicka w dyskusji o Wymiarze Sprawiedliwości i sądownictwie gospodarczym

 

Dziś odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Biznesu na temat Wymiaru Sprawiedliwości, Mecenas Żyglicka została zaproszona do dyskusji jako Wice Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej i Rzecznik Praw Przedsiębiorców, będąc wyrazicielem opinii przedsiębiorców. Wywołała dyskusję apelując o Rewolucję w Systemie Wymiaru Sprawiedliwości! Wskazała, że to, co jest istotne w tym systemie to poziom przygotowania i doświadczenia sędziów. Sędzia powinien być ukoronowaniem prawniczej profesji, a nie jej początkiem. Sędziami, a zatem ludźmi, którzy rozstrzygają o sprawach finansowych w sprawach gospodarczych , kwestiach karnych; ludźmi, od których decyzji zależy (nie tylko dla przedsiębiorców) ”być albo nie być”, ludźmi rozstrzygającymi konflikty – powinni być wyłącznie Ci, którzy rozumieją procesy gospodarcze, procesy społeczne, którzy „z niejednego pieca chleb jedli”, a nie młodzi ludzie po studiach i trzyletniej aplikacji. Domagając się Rewolucji , Mecenas Żyglicka dodała, iż oczywiście nie chodzi o deprecjację osób wykonujących ten zawód, ale o kierunek zmian, zmian także mentalności w sądach, wpływu niekorzystnych dla społeczeństwa nawyków. Sama zmiana procedury sądowej, cywilnej, gospodarczej czy karnej nie wystarczy – ona nie usprawni całego systemu, będzie „dreptaniem w miejscu”, nie spowoduje zmiany świadomości zarówno po stronie sędziów jak i wszystkich uczestników procesu sądowego: pełnomocników, prokuratorów, powodów i pozwanych, oskarżanych i skazanych. Wyrok jest decyzją, która co do zasady przyznaje rację jednej ze stron – zawsze 50% jest „wygranych” a 50% „przegranych” – ważne jednak by Ci, którzy przegrywają wiedzieli „dlaczego” i choć w części mieli poczucie, że wyrokowała osoba niezależna i niezawisła, odpowiednio wykształcona, z doświadczeniem, wyspecjalizowana w danym rodzaju zagadnień.

 


 

W dniu 04.02.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami powołanego przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W Prezydium Zespołu uczestniczy Mecenas Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach.


W pierwszej kolejności Zespół zajmie się Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz projektami rozporządzeń do tejże Ustawy. Nadto Zespół zajmie się tematyką prywatnych przedsiębiorców sektora MŚP z branży gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obecnego brzmienia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projektu nowej ustawy.Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach mecenas Izabella Żyglicka zaprasza wszystkich przedsiębiorców do kontaktu i wskazywania najważniejszych zagadnień dot. recyklingu i gospodarki odpadami.

  

SPÓR KOMPETENCYJNY W ZWIĄZKU Z OBJAŚNIENIAMI MINISTRA CYFRYZACJI CO DO GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE U PRACODAWCY PO ZAKOŃCZENIU REKRUATCJI

 

W dniu 23.01.2019 r. Minister Cyfryzacji wydał na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne, dotyczące istotnej, z punktu widzenia przedsiębiorców, kwestii możliwości gromadzenia danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji w świetle nowych regulacji, dotyczących ochrony danych osobowych.


Pełny tekst powyższych objaśnień publikujemy poniżej.


Zgodnie z treścią art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców, mimo, że objaśnienia nie są wiążące dla przedsiębiorców, to w przypadku zastosowania się przedsiębiorcy do objaśnień prawnych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej, przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do objaśnień ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z takich objaśnień.
W związku z wydaniem publikowanych objaśnień Ministra Cyfryzacji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał oświadczenie, w którym zakwestionował kompetencję Ministra Cyfryzacji do dokonywania oficjalnej interpretacji prawa w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Ze stanowiska Prezesa UODO wynika zatem, iż przedsiębiorcy, którzy zastosują się do objaśnień prawnych Ministra Cyfryzacji z 23.01.2019 r. nie podlegają ochronie, wynikającej z przytoczonego wyżej art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców.


Prezes UODO podkreślił, iż to UODO jest organem umocowanym prawnie do wydawania wytycznych i interpretowania w tym zakresie przepisów prawa oraz, że Prezes UODO nie jest związany objaśnieniami, dotyczącymi stosowania RODO. Wobec tego, Prezes UODO zaapelował o niepodejmowanie działań, które mogłyby narażać przedsiębiorców na negatywne konsekwencje.


W odniesieniu do wątpliwości, co do stosowania przepisów RODO, Prezes UODO odesłał do poradników, publikowanych na stronie Urzędu, w szczególności do Poradnika RODO „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy”.


Z przedmiotowego poradnika wynika m.in., przeciwnie do objaśnień Ministra Cyfryzacji, iż pracodawca nie ma prawa do przechowywania życiorysu kandydata do pracy, po zakończeniu procesu rekrutacji, z uwagi na możliwość wystąpienia takiego kandydata przeciwko pracodawcy z roszczeniem z tytułu dyskryminacji.
Mając na uwadze powyższe, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach rekomenduje ostrożność przy stosowaniu się do powyższych objaśnień oraz dokonywanie każdorazowej, fachowej analizy prawidłowości stosowania przepisów RODO.

 

Załączniki:

pdfObjaśnienia prawne RODO.pdf

pdfWniosek RMŚP dot. RODO.pdf


 

 

 

  

lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc